Sälj inte skinnet innan björnen är skjuten

  • Fredag 11 Apr 2014 2014-04-11
E-post 0

Det finns dessvärre skäl att kommentera Socialdemokraternas budgetalternativ till Alliansregeringens. I grunden en mer balanserad och realistisk budget än regeringens men det finns ett stort men i detta. Som inte känns bra alls. Det finns tecken som nästintill styrker att S och MP nu börjat regeringsförhandlngarna fem månader innan allmänna val till riksdagen genomförs. Av rapporteringen framgår att S kommer att införa skatt på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Med detta förslag kan det djupa samarbetet med det kanske tillväxtfientligaste partiet i Riksdagen, Miljöpartiet, anses vara cementerat. Dessa skatter är sannolikt, i likhet med att Stefan Löfven inte längre går på LO:s linje i frågan om arbetskraftsinvandringen utan har valt MP position, ett tecken på att det är MP och inte svenskt lantbruk som fått sina röster hörda. Det finns med andra ord tecken som tyder på att socialdemokraterna redan inlett förhandlingarna med MP om den kommande regeringsbildningen, fråga efter fråga säljs nu ut innan förhandlingarna egentligen kan inledas.

Dessa skatter är fiskala men kan inte förväntas ge en miljöeffekt. Gödning läggs utifrån förväntat behov och optimum. För låg mängd ger dålig skörd, för stor mängd ger felaktiga värden i förhållande till det svenska regelverket. Skatten är med andra ord meningslös ur miljöeffekt och är just fiskal. Problemet med att nu höja dessa skatter är att de finns för få lantbruk med en lönsamhet. De 75% som inte upplever en lönsamhet får en ökad kostnad av rätt stor del, och de 25% vinstmarginaler reduceras.  Svenska jordbrukare är mest rädda för Mp.

När det kommer till livsmedelsförsörjning så borde istället S fokusera på hållbarhet och bryta den opportunistiska kvartalspolitik som råder. Jordbruket måste kunna planera för 10 år som minimum och konsekvenserna av höjda pålagor för lantbrukarna idag som socialdemokraterna föreslår blir att dessa, om de nu väljer att fortsätta med den låga avkastning ett jordbruk ger idag, börjar snegla på genmanipulerade grödor för att minska behovet av såväl gödsel som bekämpningsmedel. Genmanipulerade grödor som ingen idag vet hur de påverkar oss och vi skall ha klart för oss att ekologisk produktion, utan några egentliga tillskott av någonting förutom ko- och hönsgödsel endast svarar för 5-10 procent av produktionen. Varför? Dessa råvaror och livsmedel blir helt enkelt för dyra för en bredare konsumtion då det bara är storstädernas latteliberaler som har råd med dem.

Med S, och Magdalena Anderssons budgetförslag samt att vi är medlemmar i EU och inte kan eller får sätta upp handelshinder för importerade GMO – livsmedel, så är Socialdemokraternas budget kontraproduktiv för den svenska livsmedelsproduktionen. En produktion som annars håller en högre kvalitet och är mer önskvärd ur ett folkhälsoperspektiv. Den svenske konsumenten kommer följa plånbokens lag och köpa de billigare, och i allt väsentligt sämre och osäkrare, importerade livsmedlen.

Socialdemokraternas budget öppnar dörren för fler golfklubbar om vi skall behålla våra öppna landskap. Med de pålagor som aviseras så kan vi inom en snar framtid se tillbaka på etiketten ”svenska råvaror” med nostalgi om vi inte är beredda att betala det mer än dubbla priset en ekologisk produktion kostar i konsumentledet. Men budgeten är logisk. MP har kopplat greppet om socialdemokratin med en politik som lämpar sig bättre som livsstil än som en politik för hela landet. Storstädernas gröna latteliberalism dödar effektivt det sista vi har kvar av den svenska livsmedelsproduktionen.

Men det som är värst? Signalerna att Socialdemokraterna säljer ut skinnet innan björnen är skjuten. Sådant brukar straffa sig.

Aftonbladet, SR,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.