Utblick: Sahlinismens pris

  • Lördag 12 Apr 2014 2014-04-12
E-post 0

En tweet från en partitjänsteman på Sveavägen 68 fångade min uppmärksamhet idag. Inte tweeten i sig, innehållsmässigt var den just så platt och intetsägande som formatet tillåter och avsändaren förväntas men samtidigt så beskrev den på mindre än 140 tecken med vilken okunskap som de mer etablerade partierna tar sig an den växande främlingsfientligheten. Och vilket behov staberna, inte minst den socialdemokratiska, har av kunskap. Allt handlar nämligen om hur vi möter den allt öppnare främlingsfientligheten. För främlingsfientlighet finns, och har alltid funnits. Den som går igenom vad SOM-institutet kommit fram till genom åren, sedan mätningarna började 1969, kan sluta sig till att det finns en konstant, men liten grupp som pendlar kring 4–6 procent som är mycket negativa till invandrare och ytterligare runt 15 procent som säger sig vara mer eller mindre öppet kritiska.

Även om själva invandringen till Sverige har ändrat karaktär, 1969 var arbetskraftsinvandringen i fokus för att på senare år handla om anhörig- och flyktinginvandring, så är helheten intressant. Idag har 20 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, vilket också påverkar resultaten – även om invandrade knappast per automatik är positiva till mer invandring. Sannolikt har toleransen mot främlingsfientlighet sänkts, vilket gör att den befintliga främlingsfientligheten upplevs som mer problematisk. Ribban för rasism har sänkts.

Och just i detta ligger fler svar på de frågor som partitaktikerna, till vardags kallade strategerna, borde ställa sig. Och i just detta så får vi svaret på varför socialdemokratin inte lyckats, trots alla goda föresatser, möta den växande främlingsfientligheten. Samt inte minst, en inblick i hur Sverigedemokraterna byggt sin bas och hur de kommer att fortsätta växa. Vi skall inte underskatta den kraft som ligger i den rörelsen. Då den är svårt stigmatiserad i samhällsdebatten så vet såväl Jimmie Åkesson som Björn Söder om att de aldrig kommer att kunna räkna med vare sig ambassadörsposter, ens i Ulan Bator i bortre Mongoliet, eller landshövdingstitlar den dagen de väljer att lämna politiken vilket andra partiföreträdare från andra partier kan räkna med. Så hårt stigmatiserade de är så kan de knappt räkna med att få anställning på Mc Donalds som plättvändare vid stekbordet. Den överlevnadsinstinkt detta föder och göder skall inte underskattas, den som allt att förlora eller riskera utan skyddsnät är bland den farligaste motståndare som tänkas kan. Det finns bara en farligare motståndare men det är ett annat kapitel som förtjänar något eget omnämnande.

Åter igen Sverigedemokraterna och vår käre ”partistrateg” som sitter välavlönad av partistyrelsen på Sveavägen. Vad Jimmie Åkesson, sannolikt medvetet, gjort är att han sedan han blev ordföradande för SD 2000 gjort allt han kunnat för att samla dessa 4-6 procent rasbiologiskt övertygade under en flagg. För att komma in i riksdagen vid valet 2010. Ur det perspektivet skall Jimmie Åkessons debattartikel 2009 i Aftonbladet läsas, den tjänade hans syften att samla alla afrofober, antisemiter och xenofober under en fana. Den artikeln skulle vara omöjlig idag då han nu sitter i en position då han steg för steg börjar bygga sin väljarbas på de ”latenta”, de som söker enkla förklaringar till de samhällsproblem de upplever. Samma taktik som SD närmast förtrogna systerparti i Danmark, Dansk Folkeparti, använder sig av.

 När vår gode vän, den begåvade partimedarbetaren, nu konstaterar att en SD nu går över till SvP eller ännu extremare SMR – Svenska Motståndsrörelsen – är det intet att förvånas över. Det är logiskt och helt i linje med den strategiska analys Jimmie Åkesson lade någon gång för femton år sedan. Och som akademien kommit fram till sedan länge och haft motreceptet på – att främlingsfientlighet möts bäst med reell politik för att möte de 15 procent latentas oro i sakfrågorna, inte ytterligare idiotförklaring som vår partianställde strateg ägnar sig åt. I linje med vad Mona Sahlin en gång lade grunden för. En partistrateg som idag dessvärre sitter i en sådan position att han har partiledningens öra och plånbok lätt tillhands. Då blir det inte bättre än så här. Jimmie Åkessons bas ligger inte längre i de fem procenten rasbiologiskt övertygade – de är bara stödtrupper. De har spelat sin roll nu och han har en ännu större bas som vi andra hade, om vi insett det, kunnat möta om vi hade tillåtits att ta debatten om invandringen utan att bli stigmatiserade av Mona Sahlin och Aftonbladets Ledarredaktion hela tiden.

Om vi ser över ”Sundet” kan Sentio Research konstatera att de danska socialdemokraterna halverat sitt stöd sedan valet för två år sedan och ”DFP” dubblerat sitt.  Vore jag Stefan Löfven skulle jag sannolikt börja välja såväl stabsmedlemmar som rådgivare med lite större omsorg då dagens, skolade av det alltigenom akademikerföraktande klimat som rått sedan Ingvar Carlssons avgick, tryckt bort mycket kunskap från ett parti som säger sig hylla just kunskapen.

Den gryende främlingsfientligheten borde, precis som Leif ”Blomman” Blomberg sade, att rasism och främlingsfientlighet möts aldrig med motargument utan måste mötas med reell politik som möter väljarnas oro stämmer. Den kunskapen försvann med hans död och ersattes med bland annat begåvade partitaktiska uttalanden som dagens tweet gav uttryck för.

Vi är, om den personen som varje dag i sin yrkesroll förser socialdemokraternas partistyrelse med sina  “kloka” råd men i praktiken faller rätt  platt, i allt väsentligt Bommersviksskolad,  analys får råda, i sådana fall dömda. Dömda att se hur SD kommer nå samma stöd för sin syn som vad Dansk Folkepari har för sin. Senast vid valet 2018. Någon stans runt 27 procent. Jag kommer inte nämna vad vårat systerparit ligger på idag, det blir alltför depresivt. Men. Detta är Sahlinsimens pris. Detta är det pris som socialdemokratin nu kommer att behöva betala för sitt förakt för vad akademin och forskningen varnat för sedan lång tid.  Och för att inte ha ett tillåtande debattklimat där oro möts med politik.

Detta är Sahlinsimens pris. Kom inte och grina nu när det priset börjar bli väl högt. Det är bara att betala nu.

 

 

 

 

 

 

 

FoF,  DN,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se