Vem vet minst

  • Fredag 18 Apr 2014 2014-04-18
E-post 0

Ingen borgerlig ledarsida värd namnet kommenterar idag gårdagens KU-förhör med statsminister Fredrik Reinfeldt vilket är rätt talande. Peter Högberg är en av många som konstaterar att någon ljuger. Det är två sanningar som inte går ihop och det finns i statsministerns svar på KU frågor två utsagor som sticker ut mer än andra. Den första, anteckningen om att statsministern skulle informerats om Nuon-förvärvet inte ”speglar” sanningen. Hur en regering kan ta upp anteckningar som inte stämmer vid senare granskning, trots att statsministern själv rimligen borde gå igenom dessa vid större händelser, faller på sin egen orimlighet.

Den andra utsagan är att regeringskansliet är en ”lärande organisation”. Inte heller den stämmer till fullo, Anders Borg gav ett mycket tydligt besked på den punkten och här far statsministern med något som i bästa fall kan kallas förnekelse av fakta, i sämsta fall för lögn. Arbetet i Regeringskansliet och i Statsrådsberedningen styrs mycket hårt av ett reglemente. Ett reglemente som baseras på Regeringsformen. Detta reglemente blir tydligast vid regeringsskiften då tillträdande ministrar ofta får ett berg av ärenden i olika stadier av mognadsgrad att hantera. På så sätt är oftast löften som att ”vid vårt första regeringssammanträde kommer vi besluta om en ungdomsgaranti” är rätt ihåliga. Ärendet skall budgetsättas, förordningar och eventuella lagar skall formuleras och beredas i samarbete med olika departement och myndigheter samt mycket mer. Allt är mycket tydligt beskrivet i reglementet som varje regering har att förhålla oss till.

 
Av gårdagens KU-fars så var det dessvärre bara två ledamöter som presterade enligt förväntan. Miljöpartiets Peter Eriksson, ordförande, samt docenten i Statskunskap Björn von Sydow, S. Den senares partikamrat Hans Hoff lät mer som en SSU-skolad kampanjmegafon i sina frågor vilket sannolikt appellerade till just SSU och andra likasinnade men tillförde inget i utfrågningen på det sätt som von Sydow lyckades med i sin slutfråga, om inte regeringen har ett kollektivt ansvar för fattade beslut. Där blev statsministern blek och svarslös. Von Sydow visade att gammal är äldst och att erfarenheterna som talman och den akademiska skolningen ger ett övertag. Hoff hade tjänat på att falla in bakom istället för att försöka spela på en nivå han inte är mogen.

Men åter sakfrågan: Gårdagens KU-utfrågning var en fars på många sätt. Dels det orimliga i att vi har en situation där minst en av tre personer som uppburit eller uppbär uppdrag med offentlig makt så uppenbart ljuger, dels kvaliteten på utfrågningen. Endast Eriksson och von Sydow höll något som kan kallas godkänt. Övriga är direkt talanglösa som utfrågare och sitter sannolikt i KU på andra mandat och meriter än att kunna genomföra utfrågningar eller granska ett skeende konstitutionellt. Och prestationen som helhet? Vore KU-utfrågningarna en tv-show skulle programmet med viss fördel kunna heta:

”Vem vet minst”

”Glömskemästarna”

eller varför inte

”Smart som en femteklassare”

För med handen på hjärtat nu när vi börjar närma sig ett bokslut, en femteklassare skulle säkert kunnat följa regeringsreglementet bättre och tala mer sanning än vad regeringen som kollektiv kunnat visa upp.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se