För mycket OM och ATT, för lite HUR och NÄR

  • Söndag 11 Maj 2014 2014-05-11
E-post 0

Katrin Kielos signerade ledare idag i Aftonbladet är i det närmaste en perfekt beskrivning av det politiska klimatet som råder mellan de två statsministerkandidaterna. Debatten har urartat till ett kameralt gräl mellan två revisorer istället för att handla om politiska lösningar på samhällsproblemen. Stefan Löfven visar dock viss bättring med förslaget om att vårdanställda skall ha rätt till heltid. Att han går via kollektivavtalen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förhandlingsdelegation för att vinna tid kan visa sig klokt då en lagstiftningsväg sannolikt drar ut på tiden samt att han slipper göra ingrepp från riksdagens sida i det kommunala självstyret. Det finns goda skäl att anta att Alliansen skulle kunna sätta både en och två käppar i det hjulet annars då det inte är självklart att ett sådant ingrepp är möjligt utan att göra våld på primärkommunernas självständighet. Det enda frågetecken som finns är kring finansieringen som, med tillgänglig information, annars bara vältras neråt i värdekedjan för att landa på just kommuner och landsting.

Men åter Kielos. Hon är i det närmaste mitt i prick, hon efterfrågar något som kan kallas HUR. Hur målen ser ut och hur medlen skall användas och för vilken samhällsnytta, inte hur mycket som finns budgeterat inom olika kostnadsställen. Frågeställningar som känns igen i andra delar av den politiska debatten. Igår redogjorde Ledarsidorna.se för sin syn på Malena Ernmans utspel i Aftonbladet. Bra att gå ut att säga ATT hon är orolig och dessutom motståndare till den fascism som växer i Europa. Men inget om HUR och VAR den skall bekämpas. Hennes patos och trovärdighet är stor men det räcker inte för att vända vinden. Lika lite som Jan Scherman och Margot Wallströms artikel i DN för en tid sedan. Den senare artikeln hade kanske gått hem 2002 men inte idag. Ingen av dessa artiklar omvänder en redan övertygad eller en som står på tröskeln. Den senare gruppen efterlyser just svaret på HUR deras oro skall stillas. Den stillas inte med svaret på frågan OM vi ska stå emot fascism eller inte. Inte heller ATT vissa är mot fascism och främlingsfientlighet eller inte. Den oro de känner inför kampen om resurserna ropar istället efter på svaret på frågorna HUR resurserna skall räcka till och HUR målet med det gemensamma samhällsbygget ser ut.

Den politiska debatten mellan de två statsministerkandidaterna har en förbättringspotential. Löfven har börjat röra på sig i en bättre riktning än tidigare men fortfarande har vi för mycket av OM och ATT och samtidigt på tok för lite svar på frågorna HUR och NÄR. Hur målet med vårt gemensamma ser ut och hur resan dit skall te sig samt, inte minst viktigt, NÄR vi kan se en förändring på upplevda samhällsproblem. Allt från den fria entrén på museerna till försvarets situation via arbetskraftsinvandring, fri rörlighet och annat som engagerar väljarna. Där har de olika statsministerkandidaterna minst sagt en hemläxa att göra även om Löfven idag har ett litet plus-tecken för sitt senaste utspel.

För mycket OM och ATT, för lite HUR och NÄR.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se