Härskartekniker i EU-debatten

  • Söndag 18 Maj 2014 2014-05-18
E-post 0

Anna Dahlberg, Expressen, varnar i dagens ledartext för att det EU-skeptiska Sverige riskerar att bli Europas panelhönor. Sidsteppade av ett expansivt och federalistiskt Europa. Hon menar, precis som folkpartiet, att vi behöver mer av Bryssel i vår vardag – inte mindre. Det finns, efter att ha läst igenom ledartexten fler gånger, goda skäl att ifrågasätta Dahlbergs kontakt med väljarkåren. I sak är det i teorin möjligt att hon har rätt, men i praktiken – i den vardag som väljare upplever – visar utvecklingen dessvärre upp något som är allt annat än rosenskimrande. Hon förolämpar därmed implicit alla de som känner en oro med att förminska deras upplevelser till “provinsiella debatter”. En lika raffinerad som oförskämd härskarteknik.

När sommaren kommer så anländer numera bärplockare i stort antal som slår sig ner i naturreservat och på privat mark för att utvinna det som omfattas av den svenska allemansrätten i industriell skala. Den senaste tiden har även fackförbundet Transport börjat reagera på hur EU:s regelverk slår mot transportnäringen. En utländsk lastbil kan i dag komma in i Sverige, stanna i landet i sju dagar och utföra tre transporter under den tiden, sedan måste den lämna landet igen. Det är reglerna. Såväl speditörer som fackföreningen har konstaterat att det blir allt fler utländska lastbilar som kör inrikes transporter i Sverige. Till mycket lägre kostnad eftersom chaufförer från låglöneländer har mycket lägre lön och lägre lönebikostnader. En annan parameter är att svenska åkerier anställer eller hyr in chaufförer från låglöneländer för att köra svenska inrikestransporter. Också då till betydligt lägre kostnad, än när det svenska kollektivavtalet följs. Ofta betalar man inte skatt och arbetsgivaravgifter i Sverige för dessa chaufförer heller, vilket leder till ännu lägre kostnad. Parallellerna med byggsektorn, där vi så sent som 2011 kunde läsa om Lettiska byggnadsarbetare utförde arbeten i Sverige för löner på 27 kronor per timme, är uppenbara.

Dahlberg missar med andra ord helt vad EU-skeptisismen grundar sig på, och då har vi inte berört det faktum som SvD rapporterar om idag på morgonen:  Sverige får tillbaka minst av EU-avgiften av alla länder.

När vanliga arbetare ser sina jobb konkurreras ut för att europeiska företag och arbetsgivare utnyttjar den fria rörligheten till sitt maximum så börjar det hända saker i samhällskroppen. Otrevliga saker om inte de politiska partierna fångar strömningarna. Dahlberg, och folkpartiet, bedömer att mer federalism är lösningen på den oro som jäser i samhällskroppen, andra partier har andra lösningar varav socialdemokraternas sannolikt är den mest rimliga. Att svenska löner skall tillämpas vid arbete utfört i Sverige för att skapa en konkurrensneutral lokal marknad. För borgerliga debattörer är detta, då svenska kollektivavtal skulle tolkas som minimilön, ett rött skynke av ideologiska skäl.

Finns det då mer att säga? Sannolikt massor då även de partier som säger sig vara EU-skeptiska sannolikt inte förstått vad som nu jäser under ytan och dess orsakssamband. Men det är en annan historia som vi säkert kommer återkomma till. Snarare än vi vill.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se