Mest korkat

  • Söndag 11 maj 2014 2014-05-11
E-post 0

Expressens ledarredaktion får representera dagens bottenskrap av ledartexterna. De menar att höjd skatt kommer slå hårdast på de demenssjuka och multisjuka vars röster inte hörs i debatten. Hur de får detta att hänga ihop? Jo, om skatten höjs för de som tjänar mer än 60 000 kronor per månad, varav många är överläkare, så kommer dessa jobba mindre varvid såväl kvaliteten i vården som patiensäkerheten riskeras. En rätt märklig slutsats på sitt sätt.

Varför? Enkelt.

Läkarnas uppskruvade löner, där stafettläkare tjänar i särklass mest, beror på att Sverige inte utbildar tillräckligt många läkare för att möta behovet i vården. Mer än hälften av de läkarlegitimationer som utfärdas av Socialstyrelsen ges till personer utbildade utomlands men trots detta lider vi av ett underskott. När 40-talisterna försvann från arbetsmarknaden uppkom en enorm läkarbrist. Vi har en enorm läkarbrist i landet och det utnyttjas av stafettläkarsystemet och som exempel kan Landstingets kostnader för stafettläkare i Västernorrland vara. De var förra året uppe i 164 miljoner kronor, skriver tidningen Dagbladet. Kostnaderna för stafettläkare har på två år ökat med 63 miljoner kronor och en stafettläkare kan tjäna så pass mycket som 80 000 kronor per månad om han eller hon har rätt profil. Stafettläkare stannar sällan mer än ett par månader innan det kommer ett annat landsting som är villiga att betala mer.

Istället för att sänka skatten och på något sätt göra det möjligt mjölka ur mer arbetstid per läkare än dygnets 24 ur stafettläkarna på en marknad med så uppenbar snedfördelning av läkartillgång borde lösningen vara att satsa på fler utbildade läkare. Men så långt förmår inte Expressens ledarredaktion tänka. De ideologiska skygglapparna spelade dem ett spratt idag och resultatet blev mest korkat.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se