Situation Stockholm

  • Tisdag 13 maj 2014 2014-05-13
E-post 0

I Göteborgs stad har socialförvaltningen och den politiska ledningen bestämt sig för att upplåta campingplatser för de tiggande EU-migranterna med fler. I Stockholm väljer man att inte gå tillväga på det sättet med allt vad det innebär rapporterar SR/P1. Det finns ett stort inslag av humanism i Göteborgs fall som inte går att bortse ifrån samtidigt som risken är överhängande att de campingplatserna utvecklas i en oönskad riktning, att de blir mer av permanenta kåkstäder och uppställningsplatser för allehanda bråte.

– “Det är klart att det är bättre med rinnande vatten, än en koja i skogen utan vatten. Men vi kan inte acceptera att man bor på det sättet i Sverige. Det vi vill på sikt är att de här människorna ska få hjälp och utbildning i de länder de kommer i från, men det är naturligtvis ett arbete som kommer ta tid”.

säger Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholm.

Att tiggarnas situation och de problem som är vidhäftade med detta, och även andra grupper för den delen, nu har börjat bli uppenbar för det politiska skiktet är välkommet. Nu kan eventuellt lösningar börja debatteras utan att rasistkortet eller ”du låter som en Sverigedemokrat” kastas i ansiktet på de som på allvar vill börja jobba med praktisk politik för att mota främlingsfientlighet och annat som kommer i spåren av dagens situation i grind. För Jerlmyr säger något som pekar på något som väljare inte kommer att acceptera, att det kommer ta tid att lösa problemen. Tid som vi inte har speciellt gott om.

Att upplåta campingplatser för tillfälliga bostäder är förenat inte bara med krav och resurser för vattenförsörjning och sanitära möjligheter. Det kräver även sådant som avfallshantering och ordningshållning. Ordningshållning som är riktat mot två håll, dels ordningen på campingen i sig för att motarbeta eventuell kriminalitet men även för att skydda de tillfälligt boende. Erfarenheterna jag själv gjorde i Kopparberg sommaren 2012, med de medborgargarden som växte upp som svampar ur jorden, visade att lokalbefolkningen kan komma att reagera negativt på dessa kåkstäder. Hur Göteborg avser hantera detta blir helt avgörande för fortsättningen av denna historia.

Inte för inte så kommer vi behöva kortsiktiga lösningar för att hantera situationen men att en långsiktig lösning, som sannolikt innefattar fler modeller, inte får vänta. Mitt problem är inte i dagsläget var och hur de bor, mitt problem är att jag börjar känna en mättnadskänsla när jag rör mig i Stockholms stad bland tiggare och uteliggare. Den enda goda effekten det fört med sig är att jag är noga med att köpa varje nytt nummer av Situation Stockholm av en hemlös. Jag brukar ge samme man, han står i närheten av  Östermalmstorgs Tunnelbanestation, 100 kronor för ett nummer, inte 50 kronor som den kostar. Varför? Då gör jag något för någon. Jag kan inte hjälpa alla men jag kan hjälpa någon som tagit tag i sitt liv.

På det politiska ledarskapet, i Regeringskansliet, i Stockholm, i Göteborg, i Malmö och i alla andra städer, vilar nu ett ansvar. Ett ansvar för att ta tag i både de kortsiktiga och långsiktiga lösningarna. Göteborgs lösning är intressant men om den inte snabbt följs upp av annat så kan den förvärra situationen för såväl tiggare som Göteborgare. Och det duger inte att skyffla ansvaret mellan sig, väljare som jag börjar känna en mättnadskänsla och den tid som Jerlemyr tror sig ha finns inte.

Det var Göran Persson som varnade för ”den sociala turismen” och för det fick han massiv kritik. Han fick till del fel men nu ser vi en annan form av ”turism” växa fram och den formen, och de lösningarna som nu börjar behövas, kan innebära att vi hamnar i en för romer och oss själva helt ohanterlig situation. Samt. Ju mer vi skjuter detta framför oss, desto mer tid tar det. Och ju längre tiden går, desto större blir problemen och desto extremare behöver lösningarna bli. Med allt vad det innebär.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se