En obehaglig korrelation

  • Måndag 23 Jun 2014 2014-06-23
E-post 0

Som av en ren slump i samband med mitt bokprojekt, fast det faktiskt inte är det men det känns som det, så redovisar idag Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S) sin rapport om hur fllyktingmottagandet skall kunna öka i Sveriges kommuner. De gör jämförelser med situationen för tjugo år sedan och i varje fall Stjernkvist är övertygad om beredviljan att ta emot fler flyktingar är större idag än vid den förra toppen och endast ett fåtal kommuner säger blankt nej. Precis som Stjernkvist menar, att det är vanskligt att ta avstamp i detta fåtal, så menar jag att det alltid är farligt att låta en extrem sätta lägsta-nivån. Och att beredviljan finns är något som styrks av SOM-institutets undersökningar de senaste åren, att det finns en bredare acceptans för andra kulturer. Även där är jag och Stjernkvist inne på samma spår. Men. Att ha en acceptans för andra kulturer är inte detsamma som att uppleva hur Migrationsverk och statsmakt dumpar ibland 100-tals arma livsöden i ett samhälle som redan går på knäna.

Jag bedömer, utan att ha läst själva rapporten än (inte ens regeringen har fått den), att det finns en obehaglig korrelation som duon Hedberg – Stjernkvist inte har tagit i. De har haft en dialog med de politiska ledningarna och kommundirektörerna, inte tittat på vad som ligger runt hörnet. De har varit så upptagna med här och nu, för att lösa den akuta situationen, att de inte sett vad som hänt nu senast i valet till Europaparlamentet. Men å andra sidan kan det vara så att det inte legat i uppdraget.

När jag igår, som ett led i att undersöka vilka kommuner som kommer att bli intressanta att studera närmare, så upptäckte jag en rätt obehaglig korrelation. I de kommuner eller valkretsar som fått ta emot många flyktingar i temporära eller semipermanenta boenden med kort, i vissa fall bara veckor som i Ockelbo, varsel så ökade Sverigedemokraterna sitt stöd markant. I vissa fall fyra- eller femdubblade de sitt stöd som sedan flyktingmottagningen i Påskallavik (ett annat exempel), Oskarshamns kommun, öppnade och denna utveckling kunde jag senare se gick tillbaka till runt 2012 då den stora flyktingström vi hanterar (?) inleddes. Kort förberedelsetid, knappa resurser och stora omställningar för lokalsamhället har inneburit ett skifte i opinionen av rätt radikala mått. När duon Hedman – Stjernkvist menar att attityderna förändrats pekar de på dagens politiska ledningar, de som blev valda för fyra år sedan, inte på de politiska ledningar som kommer väljas inom tre månader där resultatet från valet till EU-parlamentet kan ge en fingervisning om vart folkopinionen är på väg i praktisk politik.

Vad jag av deras debattartikel ändå kan utläsa är att de är både på rätt och fel spår. Rätt spår i analysdelen, att resurser och förvarningstiderna för kommunerna har en förbättringspotential och måste åtgärdas. Inte minst bör Migrationsverket gå från att tvingas upphandla platser med kort förvarningstid till att äga för att spara pengar men att börja gå in och bända i det kommunala självstyret utan att locka med något är en vansklig väg så som opinionen, nivån under den som Hedman – Stjernkvist har granskat, är att leka med elden.

Om nu rapporten går i samma linje som debattartikeln vet jag inte förrän jag läst den vilket jag kommer göra så fort det är praktiskt möjligt. Men redan nu så förtjänar den en viss kritik, den gör ett nedslag i kommunledningarna tre månader innan ett val och tycks inte ta hänsyn till att de kommunledningarna är beroende av, för att kunna medverka i rapportens slutsatser, att de får förnyat förtroende och därmed att Hedman – Stjernkvists grundförutsättningar i form av kommunledningarnas vilja är statiska. Det är de inte, det har varit rätt stora rörelser i opinionen om vi får tro SCB PSU och framför allt valresultatet i valet till EU-parlamentet. De ena, undersökningarna, är en röst på låtsas – valet till EU var en röst på riktigt. Opinionen är dynamisk och rapporten måste sedan förhålla sig till vad som händer den 14 september. Om det blir en fortsättning på valet till EU-parlamentet kan rapporten som helhet mer komma att betraktas som en C-uppsatts i migrationspolitisk teori. Författarna, och inte minst uppdragsgivaren regeringen, ser ut att ha missat korrelationen i den lokala opinionen när Migrationsverk utser en dumpningsplats för utsatta flyktingar för att rikspolitiken inte kunde hantera en situation och de som bor där.

Det är, för att vara tydlig, inte flyktingens fel att korrelationen uppstår. Ansvaret för det ligger högre upp men att komma tillrätta med detta och börja jobba med den lokala opinionen så krävs helt andra verktyg

 

SvD,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se