Ett ingrepp i all välvilja

  • Tisdag 24 jun 2014 2014-06-24
E-post 0

DN Ledare tar idag upp gårdagens stora nyhet, att lagstifta om att kommunerna måste kunna upprätthålla en grundberedskap för flyktingmottagning så att den kan fördelas jämnare över landet. Att DN går i försvarsposition var väntat men dessvärre är argumenten så pass ihåliga att det tog mindre än fem minuter att kunna bemöta dessa – och rapportens slutsatser i sig – med fakta. DN menar att

På många håll, särskilt i avfolkningsbygder, är intresset stort för flyktingmottagande. Flera av de kommunpolitiker utredarna har pratat med uttrycker en frustration över att den stora tillströmningen av människor från andra länder aldrig når deras kommuner.

För det första så händer något i folkopinionen när stora grupper nyanlända dumpas i en kommun. Utan att det är deras ansvar på något sätt. När jag sett till hur väljarna i olika valkretsar lade sina röster, avlagda röster, i valet till Europaparlamentet så har Sverigedemokraterna minst tredubblat sitt stöd i dessa valkretsar. I vissa fall, där det blivit oro kring flyktingförläggningen, har stödet femdubblats om vi nu ser till att SD är en markör över ett missnöje. Att vissa kommuner bygger sin egen ekonomi på det två-åriga statsbidrag som delas ut för varje nyanländ är ingen hemlighet i kommunpolitiska kretsar, de flesta kommuner som utnyttjar detta räknar kallt med att den nyanlände inom två år dras till storstäderna.Något som bland annat Södertälje fått erfara.

Vad missnöjet beror på är mångfacetterat och kan härledas till ökad press på andra lagstiftade kommunala åtaganden. Primärvård och skola är ett sådant exempel som får uppleva ökad belastning, vissa kommuner lever idag med problem på de områdena och att då få en ny skolklass, där flera barn med föräldrar kan vara svårt traumatiserade, är något som sätter spår. Givet valresultatet till valet till EUP och de senaste årens SOM-undersökningar visas ändå upp en bild av Sverige där vi inte är motståndare till att ta emot fler personer och från fler kulturer men ändå så blir reaktionerna häftiga när de landar i vår egen bakgård.

Det finns dock ett sätt att möta detta på om det är en fortsatt mottagning av dagens volymer som är vägen framåt. Eftersom många nyanlända har rätt att efter de erhållit permanent uppehållstillstånd resursallokera till de städer som de förr eller senare, vilket historien visat, ändå flyttar så är idén om en gigantisk stadsdel för nyanlända i Tantolunden på Södermalm eller varför inte i Rålambshovsparken nedanför DN-skrapan i Stockholm inte helt fel. Det innebär en rad fördelar, både för Migrationsverket och den nyanlände.

Stockholm har de resurser i form av såväl vård, skola och omsorg som krävs. Stockholm har även den övriga infrastruktur som krävs för ett bra mottagande, en dynamisk och rik arbetsmarknad samt en stark ekonomi. Jag ser inte problemet med detta förslag, men så bor jag utanför Stockholms innerstad. Precis på samma sätt som regeringen, Migrationsverket och Erik Ullenhag inte har sina huvudkontor i Ockelbo eller Påskallavik och DN inte har sin huvudredaktion i Ställdalen eller Falköping. Orter där SD växt kraftigt i samband med att stora grupper nyanlända förändrat samhällsbilden i grunden.

 Så varför inte? Om nu regeringen avser, genom ingrepp i det kommunala självstyret, pressa fram en tvingande lagstiftning om kommunal beredskap så kan de även tvinga Stockholmarna att bygga en modulstad eftersom det är där suget och resurserna finns, ett minst lika stort ingrepp, rätt nedanför DN:s huvudkontor. Endast en kilometers promenad från Rosenbad. Jag är lite barnsligt förtjust i förslaget. Varför? Då får vi, som bonus, veta hur pass mycket allvar det ligger bakom den svenska, storstadsorienterade, väljviljan. För det är ett ingrepp i all välvilja, något som vi alla tydligen är överens om.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se