Ett parti av virrpannor?

  • Lördag 7 jun 2014 2014-06-07
E-post 0

Vad är egentligen Feministiskt Initiativ, Fi, för parti? Är det vänster eller är det en samling virrhjärnor? När Foujan Rouzbeh igår uppmanade till att skända flaggor på Twitter så resulterade det i en rad, får man förmoda väntade, mordhot. Jag kan inte se annat än att utspelet var planerat eftersom Rouzbeh är mycket väl medveten hur högerextrema och nationalister reagerar på allt som kan ifrågasätta nationella symboler. Utspelet följer i varje fall det mönster som Gudrun Schyman inledde med i Almedalen för ett par år sedan när hon lät elda upp 100 000 kronor. I protest mot vad är bortglömt idag men aktionen tjänade sitt syfte. Publicitet. Och Rouzbeh agerar i praktiken i exakt samma mönster.

Men vilka är de? Fi´s Europaparlamentariker Soraya Post lät gifta bort sin 16-åriga dotter inom ramen för hennes nationella kulturs traditioner samtidigt Rouzbeh vill riva nationalstaternas gränser. Det finns en stor motsägelse i detta eftersom vad Rouzbeh säger sig vilja uppnå är en värld utan just de nationella markörer som till exempel vissa romernas barngifte är ett uttryck för. Post utnyttjar sin rätt att tillämpa sina traditioner, Rouzbeh vill med olika medel utrota alla sådana yttringar. När sedan företrädare för Fi menar att nationalstaten är ett uttryck för en patriarkal struktur så har de satt en partikamrat i det högsta beslutande organ vi har i Europa som skulle kunna förändra detta men som just tillämpar de patriarkala traditioner barngifte innebär. Som är en nationell kulturmarkör i detta fall.

Att vi inom vänstern har svårt att kritisera Fi är allvarligt. De rider nu på en framgångsvåg där media inte heller riktigt vågar närma sig detta parti. I rädsla av att kallas kvinnoförtryckare eller att media använder sig av härskartekniker om granskningen blir för ingående. Att ingen journalist eller något mediahus orkat skriva en enda kritisk artikel om hur deras politik hänger ihop är ett tecken på detta. Rouzbeh och Post skulle inte kunna vara medlemmar i samma parti om vi ser till hur de resonerar kring nationella rättigheter och de visar upp en mycket grumlig syn på begrepp som stat och nation. Ingen av dem visar några tecken på att ha förstått de definitioner som är vedertagna i såväl den akademiska kontexten som juridiken och dessa tål att upprepas för deras egen skull:

Stat är ett avgränsat geografiskt territorium som även innefattar gemensamt finansierade institutioner och regelverk för de som lever där. Nation är ett mer mjukt begrepp som bland annat omfattar kultur, sedvänjor, ibland språk, dialekter och en gemensam historia. Kurdistan är en nation som finns i fyra stater som ett exempel på detta. Island ett av få länder där stat och nation återfinns i samma geografiska område. Inte heller det svenska återfinns i en enda stat. Svenskar återfinns som erkänd nationalitet i Finland. Stat och nation. Håll isär begreppen. Det lyckas inte Rouzbeh med då det skulle få konsekvenser internt Fi med Soraya Posts praktik av nationalitet.

Men åter Fi. Ett parti som helt enkelt måste granskas hårdare då det mer och mer blir uppenbart att det är ett aktivistparti som inte drar sig för att ta till dramatiska utspel för egen vinnings skull utan en enda tanke på hur de sårar andra eller hur de själva bidrar till en polarisering som mycket väl kan ta sig våldsamma uttryck. Det kan inte uteslutas att Rouzbehs uppmaning till flaggskändning är precis lika genomtänkt som att elda upp pengar inför en hänförd journalistkår i Almedalen.

Fi, en vänsterrörelse som präglas av medveten aktivism eller ett parti med hysteriska undersysselsatta virrhjärnor?

 

Metro, DN, Aftonbladet,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se