Gravöl

  • Tisdag 3 Jun 2014 2014-06-03
E-post 0

Outukumpus stålverk i Avesta  går upp i full skiftgång. I varmvalsverket går Outukumpu Avesta upp från tre till fyrskift, i första skedet så handlar det om 52 nya tjänster. Outokumpus expansion av anläggningen i Avesta väntas nu resultera i en produktionsökning på 100 000 ton per år

– Efter en lång tid av nedskärningar får vi nu chans att expandera i Avesta. Parallellt kommer vi också att utveckla vår försäljning av färdiga produkter av specialstål, säger Jacob Sandberg, platschef i Avesta.

Sverige utgör fortsatt hjärtat i Outokumpus verksamhet för specialstål och de svenska enheterna i Avesta, Degerfors och Nyby får en fortsatt viktig roll i förverkligandet av Outokumpus strategi. Avesta – 21 000 själar, Degerfors – 7 000 invånare, Nyby – 622 själar. Orter som härbärgerar en viktig del av den svenska exportindustrin. Export som ger arbetstillfällen och skatteinkomster.

Samtidigt, i en annan del av Sverige – närmare bestämt på en uteservering vid Nytorget på Södermalm i Stockholm – sitter två segerrusiga MP-sympatisörer och äter sin melonsallad med prosciutto-skinka från Italien och dricker varsin importerad tjeckisk ekologisk öl, allt transporterat i kylcontainrar på dieseldrivna långtradare genom Europa. Importerat. Södermalm, Stockholm – 101 737 själar 2012. Våra vänner skålar nöjt med varandra efter en osedvanligt lyckad kongress efter en makalös valrörelse och njuter i fulla drag av den trendriktiga importerade maten och drycken i den svenska försommarvärmen. Två kärnkraftreaktorer skall tas ur drift och statsbudgeten skall förstärkas med mellan 15 och 17 Miljarder kronor per år ibland annat nya pålagor på energi. Fantastiskt. En idealistisk dröm ser ut att kunna gå i uppfyllelse inför de regeringsförhandlingar som skall föras med Socialdemokraternas Stefan Löfven i september.

Valsverk. En del av den svenska elintensiva basindustrin och som expanderar. Nu är den snart uppe i sin fulla kapacitet och öser in skattepengar till den gemensamma välfärden för att inte tala om hur många kvalificerade arbeten som den möjliggör. Men. För hur länge till? Pengar och produktion brukar åka till de länder och platser de känner sig välkomna.

Cirka 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor ochservicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Basindustrins roll för Sveriges handelsbalans är betydande; den står för 29 procent av exportintäkterna (2012). Möjligheten att kunna sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri som är beroende av en stabil energipolitik. Den svenska basindustrin står för runt 25 procent av den svenska elkonsumtionen varför en stängning av två reaktorer skulle bli direkt kännbar. För att inte tala om skattepålagorna.

För detta skålar våra vänner vid Nytorget i försommarvärmen. I importerad gravöl som färdats i kylcontainrar över halva Europa på lastbilar som med tvekan skulle passerat den svenska bilprovningens avgaskontroller. Gravöl vid Nytorget. Utan att valsarbetarna i Avesta, Degerfors eller Nyby är medvetna, än mindre inbjudna.

Detta behöver inte bli en sann historia. Inte om de som menar allvar med att de vill se Stefan Löfven som statsminister i en röd-grön regering. Vill man det, då röstar man på Stefan Löfven, inte på Gustav Fridolin eller Åsa Romson. Vill man däremot vara säker på att historien blir sann så kan man rösta på de två senare. Men. Vara beredd på att behöva förklara sig för valsverkarna i Fagersta, Degerfors och Nyby för att bara nämna några orter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se