Jag vill tacka livet

  • Måndag 16 Jun 2014 2014-06-16
E-post 0

Polariseringen av det politiska landskapet i Sverige fortsätter, under måndagen blev det tydligt inom det rödgröna blocket genom en debattartikel på Nyheter24.se författad av miljöpartisterna Karin Svensson-Smith, 
Lorentz Tovatt
 och Magda Rasmusson. Svensson-Smith företräder Skåne 1 och kandiderar till Riksdagen, de två senare är bägge språkrör för Grön Ungdom och boende i Stockholms Stad. Debattartikeln gör det tydligt att storstadsfixeringen är i det närmaste total från Miljöpartiets sida. Klimathotet beror på manliga strukturer och allt liv utanför storstäderna är präglat av männens behov, dessa bör därmed utrotas för att fred på jorden skall uppnås.

 Jag gillar svensk basnäring som står för 29 procent av våra exportintäkter trots att bara 8 procent av arbetskraften producerar den. En god affär för den svenska välfärden som Miljöpartiet baktalar så fort de kommer åt samt vill göra sämre. Inte bättre.

Läser vi igenom Miljöpartiets budgetmotion från 2013 och deras valplattform till riksdagsvalet så framträder den kanske glesbygdfientligaste folkrörelsen sedan Gustav III åderlåtning av landsbygden för finansiering av hans krig. Svensk basnäring, i huvudsak verksam norr om Dalälven, står idag för 29 procent av svenska exportintäkter och ger ett viktigt och substantiellt bidrag till den svenska välfärden. En annan näring som gärna baktalas av Miljöpartiet är den svenska livsmedelsproduktionen. Idag är Sverige nettoimportör av livsmedel, vi importerar 50 procent, av det vi konsumerar. Vår livsmedelskvalitet är bland den högsta i Europa och varför vi importerar så pass mycket är för att det svenska regelverket – mycket av det MP förtjänst – har gjort delar av den tidigare produktionen olönsam. Vi importerar idag livsmedel av lägre kvalitet än vad som skulle kunna produceras i Sverige med höga halter av antibiotika och bärare av MRSA-bakterier. Den miljöpartistiska ambitionen att höja kvaliteten har med andra ord gjort att vi har tvingats till att importera dåliga livsmedel.

Deras vision av en ekonomi som baseras på nolltillväxt kommer sänka dagens instegspensioner på 14 000 kronor med mer än 2 000 kronor. Men. Jag, och rätt många med mig, är fel. Helt fel i Miljöpartiets ögon. Jag kan konstatera följande nu:
Jag bor på en ö i Stockholms län med skralt utbyggd kollektivtrafik och pendlar med bil in till närmaste tätort, Norrtälje, för att ta mig till mitt arbete.

Jag är man.

Jag är vit.

Jag är medelålders.

Jag gillar svensk basnäring som står för 29 procent av våra exportintäkter trots att bara 8 procent av arbetskraften producerar den. En god affär för den svenska välfärden och samhällsbygget men som Miljöpartiet baktalar så fort de kommer åt samt vill göra sämre. Inte bättre.

Med detta parti, ett i många fall extremt parti, vill mitt parti, socialdemokraterna, regera. Ättestupan nästa. Det finns ingen annan logisk lösning. Jag får ta och passa på att tacka för den tid som varit.

Jag vill tacka livet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se