Den demokratiska värdegrunden är hotad

  • Torsdag 17 Jul 2014 2014-07-17
E-post 0

Idag kretsar mycket av det politiska samtalet kring en fråga, rasismen. Till denna fråga är kanske främst tre partier direkt, och intimt, förknippade. Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Svenskarnas Parti. Sverigedemokraterna har, med SvP inträde på scenen och den allt mer nedtonade islamofobiska positionen från SD, kommit att till del normaliserats. Ledarsidorna.se kan inte utesluta att detta är en mycket medveten rörelse från de två partierna på högerkanten och varför det ser ut så kommer bli en annan historia. Medias oförmåga att granska minst två av dessa tre till fyra partier är slående och allvarlig. Detta eftersom alla, vart och ett på sitt sätt, utmanar och hotar förutsättningarna för vår form av demokrati.

Men åter F!, MP och SvP. De har faktiskt vissa gemensamma drag med varandra trots att de är varandras motpoler utåt sett. Om vi inleder med vad som kan vara enklast att identifiera är det den gemensamma synen på aktivism. Vare sig F!, MP eller SvP tror helt och hållet på den demokratiska parlamentarismen och i F! fall så blir det explicit när Foujan Rouzbeh, nummer sex på F! riksdagslista, i en Facebookuppdatering konstaterar att

Skärmavbild 2014-07-17 kl. 16.52.49

Miljöpartiet har en kultur av motsvarande förhållningssätt där Femen-aktivisten och riksdagskandidaten inte låter sig bevekas av vare sig demokratiska beslut eller domstolsutlåtanden vilket blev tydligt i Almedalen under statsministerns tal. F! representant Rouzbeh saknar, vilket skärmdumpen visar, även hon tro på den demokratiska parlamentarismen, det styrelseskick vi bygger vårt samhälle på. Denna övertygelse delar de dessutom med Svenska Motståndsrörelsen som inte heller de hyser något större förtroende för den demokratiska parlamentarismen. För Klas Lund, Svenska Motståndsrörelsens kanske mest framträdande gestalt, är en önskvärd demokrati en form av ”medbestämmande” som inte alls innebär det vi förknippar med demokratibegreppet idag. En syn som i viss mån kan återfinnas i delar av F! politik där de vill särbeskatta män. Detta förslag går inte att tolka på annat sätt än att män kan ha medbestämmande men inte med fullt ut lika villkor.

Något som är direkt slående är oviljan att debattera sakpolitik och något som är starkast i F! och MP. Att försöka få en miljöpartist att förklara hur glesbygden norr om Dalälven eller väster om Västerås skall överleva med höjda CO2-skatter, bränsleskatter och vägslitageavgifter om 14 kronor milen är omöjligt. De försök som Ledarsidorna.se gjort har antingen renderat i tystnad eller att de känner sig personligt påhoppade. Samma resultat blir det när frågan om vad som skall ersätta de 29 procent som basnäringen presterar av våra exportinkomster som kommer raderas ut med en miljöpartistisk politik. Tystnad eller att Ledarsidorna.se använder sig av härskarteknik. F! hanterar det något annorlunda, de kommunicerar ”sin syn” och låter meddela att med detta så kommer ingen övrig debatt att tillåtas. Såväl Soraya Post som Fouran Rouzbeh avslutar sina respektive debattinlägg med just det budskapet. Rouzbeh med

Skärmavbild 2014-07-17 kl. 18.36.52

Och Post med

Skärmavbild 2014-07-17 kl. 18.51.44

Detta nya förhållningssätt till styrelseskick och demokratiskt samtal, som nu gjort entré med dessa tre partier skulle kunna hanteras om det inte vore för att socialdemokraterna såväl explicit som implicit låtit förstå att minst ett parti, sannolikt två, utgör delar av ett regeringsalternativ. När det kommer till SvP, nära allierad med just Svenska Motståndsrörelsen, är problemet mindre idag men kan komma att bli reellt 2018. Och frågan är, till väljarkåren, har vi verkligen råd att ha dessa aktivistpartier i riksdagen? Minst två av dem erkänner inte vår form av demokratisk parlamentarism och det tredje har en kultur som ligger mycket nära de två andra.

Som Ledarsidorna.se ser det ser vi faktiskt hur den politiska aktivismen håller på att utmana den demokratiska parlamentarismen i grunden. En grund som baseras på varje människas lika värde att kunna avge sin röst på lika villkor. Och det är inte helt säkert att dagens partiledningar i de övriga partierna ser vad som håller på att ske nu. Dessa tre partier delar i och för sig inte värdegrund. Men en hel del annat. Tyvärr.

 

Andra som skriver: Den sjätte mannen

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.