Den motsägelsefulla politikens okrönta mästare

  • Måndag 21 Jul 2014 2014-07-21
E-post 0

Sverige bör arbeta mer aktivt för en fredsprocess mellan israeler och palestinier. Miljöpartiet föreslår därför en Stockholmskonferens för lösningar på problemen kring vatten och energi i Mellanöstern. Det kan bli ett led i förnyade fredssamtal, skrev Åsa Romson och Valter Mutt (MP) så sent som för en vecka sedan på DN Debatt. En vacker text med många stora ord som inbjuder till dialog och förståelse och som hänvisar, gång på gång, till de rådande omständigheterna i Gaza som det tyngsta motivet till en av Miljöpartiet initierad fredskonferens.

Och så händer det märkliga inte ens en vecka senare. Miljöpartiet låter ställa in ett möte de själva drivit fram med den israeliska ambassadören ”på grund av de rådande omständigheterna” vilket leder till en rätt syrlig kommentar från ambassadören. Ambassadör Bachmann frågar sig, påfallande milt, om det möte som Miljöpartiet nu självt föreslagit inte kan hållas under de nuvarande omständigheterna – hur skall då konfliktens parter, som Miljöpartiet hoppas kunna arbeta fram, lyckas nå en uppgörelse?

Miljöpartiets förslag att i Stockholm ordna en fredskonferens för Mellanöstern baserad på miljöfrågorna klingar falskt – hur skall detta kunna ske om man inte ens är beredd att tala med en av parterna i konflikten och ensidigt låter ställa in möten man själv föreslagit? Är Miljöpartiet att se som en seriös aktör i de dialoger som är själva förutsättningen för en fredsprocess?

Gång på gång visar Miljöpartiet upp att de är långt ifrån mogna att få tillträde till Rosenbad. Gång på gång. Och media? De fortsätter noga undvika granskning av det parti som attraherar merparten av journalistkåren. En samregering med S och MP ter sig, med MP framfart på område efter område, allt skakigare och nyckfull. Med en jordbrukspolitik som kommer föra det svenska jordbruket tillbaka till 1800-talet, en utradering av svensk basnäring som står för 29 procent av våra exportinkomster, med en finanspolitik som bygger på noll-tillväxt och som kommer sänka pensionerna med minst 20 procent och med helt öppna gränser mot omvärlden utan försvarsmakt, med ett hat mot vita medelålders män som får Gudrun Schyman att likna en blid nunna och nu dessa manövrar på utrikespolitikens område så undrar nog fler än jag vad det är för svamp de äter och vad det är i glasen de dricker ur.

Miljöpartiet är och förblir svensk politiks mest förvirrade och motsägelsefulla parti. Med marginal. Jag förstår om Israels ambassadör skakar på huvudet. Det är vi fler som gör.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se