Ett rop på hjälp

  • Måndag 28 Jul 2014 2014-07-28
E-post 0

Valet om 48 dagar är en fråga om bakverk, åtminstone om man ska tro alliansen. I en reklamfilm som just nu pumpas ut står valet den 14 september mellan två gräddtårtor. Vid första anblicken ser de båda lika tilltalande ut, men – och det här är alltså reklamens poäng – den socialdemokratiska tårtan kommer efter valet att få en rad nya oaptitliga ingredienser, och dessutom till ett högre pris. Med S vid makten vet du som väljare nämligen inte vilka samarbetspartier du får på köpet menar DN på ledarplats idag i en ledare som är, milt sagt, motsägelsefull.

För den som orkar ta sig igenom ledartexten så är nämligen slutklämmen remarkabel från en borgerlig tidning:

Att ständigt fokusera på vad man inte är – Moderaterna – snarare än vad man faktiskt är, kommer sannolikt att leda till ett framgångsrikt valresultat i höst. Det är svårt att uppröras om man inte vet vad det finns att ta ställning till.

Men för väljarna är detta strategispel ett stort problem. Ett val blir som bekant betydligt bättre om den som väljer faktiskt vet vad som erbjuds. Den tjänsten borde S göra sina väljare. Det är, för att låna ett uttryck av vår tid, att ta ansvar.

DN har både rätt och fel i det de menar i ingressen om tårtor. Socialdemokraterna har, främst i Almedalen på alla dessa seminarier, varit explicita i vad vi vill inom till exempel såväl försvars- som industripolitiken. Försvaret kommer, under en S-ledd regering se en upprustning framför sig som bygger på en blocköverskridande överenskommelse. Industripolitiken, närmare bestämt de 29 procent som basnäringarna står för, kommer att expandera och för de som bedömer att Miljöpartiet är ett hot mot detta så är det, givet samtal med framför allt personer i partiledningen, inte en fråga som kan säljas ut i förhandlingarna. Helt i enlighet med seminarierna med Tomas Eneroth i Almedalen där rätt få journalister deltog. De var mer intresserade av årets alla –ismer. Men industripolitiken är en så kallad ”show-stopper” om MP skulle komma på tanken att ställa ultimativa krav. Då blir det inget. Så enkelt är det.

Men DN har en poäng så tillvida att det finns rätt stora osäkerheter ändå. Men Ledarsidorna.se vill då poängtera att den svenska regeringsformen är anpassad för att kunna styra landet i minoritet. Det är regeringen som är motorn i processen och skall söka stöd i Riksdagen. Allt är därmed avhängigt av hur väl en statsminister förbereder såväl den egna riksdagsgruppen som att söka, ibland hoppande, majoritet i riksdagen för att föra landet framåt. Det var så Göran Persson, inte utan viss framgång, regerade landet och det är i minoritet som Fredrik Reinfeldt regerat landet den senaste mandatperioden. Med något mindre framgång givet de förluster han åkt på i olika voteringar. Att en regering förlorar en votering i Riksdagen skall inte behöva vara möjligt för en ansvarstagande regering.

Men åter vad Ledarsidorna.se önskar. En S-ledd regering i minoritet som styr landet med olika majoriter i kammaren för att skapa en sammanhållen politik. De som följt Ledarsidorna.se vet att en samverkan med Miljöpartiet inte är önskvärd inom

  • Industripolitik
  • Energipolitik
  • Jordbrukspolitik
  • Försvarspolitik
  • Utrikespolitik
  • Invandringspolitik

samt att Vänsterpartiets mycket tydliga motstånd mot vinster i välfärden är att föredra före den egna milt sagt luddiga hållningen från Socialdemokraterna. Men utöver dessa områden kan Miljöpartiet mycket väl tänkas bidra. Från riksdagsbänken i övriga relevanta frågor. Inte annars.

Om vi sedan återvänder till DN:s slutkläm så finns det något nästan desperat i den. Den är ett uppgivet rop på hjälp. Ett rop på hjälp eftersom Alliansen underpresterar mest varje dag. Att DN, den borgerliga ekokammaren, ropar på hjälp från Socialdemokratin måste ses som något i det närmaste unikt. En mycket märklig valrörelse är vad vi har framför oss.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se