Integration förutsätter assimilering

  • Lördag 26 Jul 2014 2014-07-26
E-post 0

Expressens kultursida låter idag publicera en recension som i det närmaste är så nära en totalsågning av Per Brinkemos bok ”Mellan klan och stat” av Bilan Osman. Osman titulerar sig som svensksomalier i första hand i artikeln och inte journalist men skriver annars mest rasism, feminism och det mesta som rör mänskliga rättigheter enligt hennes presentation på Expressens hemsida. Bara genom att göra detta i artikeln så sätter hon rasbegreppet i fokus trots att Brinkemo aldrig gör det i boken. Brinkemo pekar på kulturella skillnader utan att döma, precis som vilken socialantropolog som helst. Att hon sannolikt dömt ut Brinkemos bok redan från början står rätt klart då hon helt missat det centrala budskap som Brinkemo förmedlade vi lanseringen av boken på Timbro förlag, att genom att leva i och med den somaliska diasporan under ett decennium fick han en annan syn på svensken och Sverige. En bild som var allt annat än positiv. Svenskens totala oförmåga att förstå att andra inte är lika liberalt sekulariserade som vi för trots vår syn på oss själva som en produkt av ett kollektiviserat folk av decennier av socialdemokratisk hegemoni, där inkännandet och solidaritetstanken borde vara dominerande, så är vi inte det. Det är ett centralt budskap om nu Osman hade tagit sig tiden att gå igenom allt det Brinkemo försöker kommunicera för hon har, sannolikt omedvetet, formulerat något som är centralt för en lyckad integration. Hon skriver:

Integration är bara ett finare ord för assimilation.

Integration förutsätter, och har alltid gjort, ett visst mått av assimilation. För vadd betyder assimilation? Förändring till större likhet (med omgivningen) speciellt att en etnisk eller religiös mer eller mindre går upp i majoriteten.

Observera gradskillnaderna i detta. Mer eller mindre. Det betyder inte total utplåning men heller inte en total vägran eller oförmåga att till assimilering. Skall en lyckad integration till, vilket jag bedömer är en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta bedriva en generös flykting- och invandringspolitik och ha ett fungerande samhälle, så måste vi acceptera en grad av assimilering och anpassning. En somalier kan aldrig integrera en annan somalier i en svensk kontext lika lite som en svensk kan integrera en annan svensk i en somalisk kontext om inte någon grad av anpassning skett. Anpassning. Assimilering. I Osmans fall något skamligt och hon bidrar till att gräva gravarna djupare i en debatt som förgiftats av rasbegreppen som hon själv förstärker i sin presentation av sig själv och sin identitet. Svensksomalier.

Att integreras i ett samhälle betyder inte att den egna särarten utplånas. Inget är så amerikanskt som en amerikan med irländskt påbrå. Lika fanatiska kring S.t Patricks Days som 4th of July. Även jag, som utbytesstudent, förväntades stå upp med handen på hjärtat varje morgon när mina studiekamrater reciterade ”Pledge of Allegiance”. För att visa respekt, även för värden jag kanske inte delade helt. Jag anpassade mig, assimilerade mig i stunden för att kunna fungera i den amerikanska kontexten. Skamligt och rasifierat anser Osman, mänskligt anser jag.

I finlandssvenskan finns några gamla svenska uttryck kvar som sannolikt hade hjälpt den ilskne och hatande Osman på traven för att förstå det svenska begreppet integration och assimilering i den svenska kontexten bättre. På finlandssvenska heter det inte att du skall träffa någon vid en viss tidpunkt. Det heter

”Jag går honom / henne till mötes klockan två på Kemp”

Att mötas, att anpassa sig, att gå en väg vardera för att få det att fungera. För att få ”vi” – vårt samhälle – att fungera, eller integrationen, krävs faktiskt assimilering. Att gå till mötes. Om sedan Osman ställer sig avvisande till att ta ett enda steg för att uppnå detta det så är det faktiskt, får man förmoda, ett medvetet val hon gör. Att hon prioriterar en rasifierad extrem debatt. I vilket syfte vet hon endast själv.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se