Mättad marknad

  • Fredag 11 jul 2014 2014-07-11
E-post 0

I fredags skrev Migrationsverket avtal med Bert Karlsson, vars företag ska driva ett flyktingboende i Simrishamns gamla sjukhus. Det fick kommunen veta först i måndags, och nu i veckan flyttar de asylsökande in och Expressens ledarredaktion är nu först ut att förstå att lokala protester har sällan en rasistisk grund. Det handlar om att kommuner och orter skall få rimlig förberedelsetid för att ställa om ett samhälle som ibland, över natt, kan öka med 20 procent. Inga samhällen klarar en sådan kort omställning. Det finns egentligen inte mycket att säga om förutom att Expressen menar att kommunerna aldrig, även om nu Migrationsverket lyckas med att leverera längre framförhållningstider, ska kunna lägga in sitt veto. Det finns skäl att ifrågasätta denna inställning i grunden. Det har historiskt gått ”ganska bra” att dumpa nyanlända i glesbygden men med dagens volymer är även den ”marknaden” mättad för stunden.

Ledarsidorna.se vidhåller att såväl ABO, Anläggningsboenden, som övriga boenden under integrationsprocessen skall planeras och organiseras där såväl den sociala infrastrukturen i form av primär- och sekundärvård som skola är bäst. Närheten till en dynamisk arbetsmarknad är att föredra då dessa nyanlända, i praktiken dagen efter de erhållit PUT, permanent uppehållstillstånd, skall ut i produktionen inom 1 000 dagar om de är i arbetsför ålder. Vittnesmålen från Blinkarps flyktingförläggning är skakande vilket Merit Wager ger ett porträtt av i ett flertal postningar, länken går till den första. Svensk flyktingmottagning och invandringspolitik har sannerligen havererat och Ledarsidorna.se efterlyser ett omtag i grunden.

Men. Expressen har i varje fall vaknat och begripit det som inte många andra har begripit. Det måste gå att ta upp ämnet flykting- och invandringspolitik utan att bli stämplad som rasist eller SD-sympatisör. För så är det, Alliansen har trott att den bästa distansen till SD är att hälla hinkvis med arma själar ute i skogarna och tro att de släcker den främlingskritiska debatten på så sätt. Det går inte. Den marknaden börjar bli mättad. Inte ur ett tillgångsperspektiv på gamla kursgårdar utan ur ett mentalt perspektiv för de som har att hantera dessa arma själar år efter år.

Ledarsidorna.se emotser andra ledarsidors fortsatta framfart med viss spänning. Vilken blir först att föreslå att storstäderna tar ett större ansvar då de är bättre rustade?

Fortsättning lär följa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se