Mohammed var för Islam vad Palme är för Socialdemokratin

  • Måndag 14 Jul 2014 2014-07-14
E-post 0

Det finns skäl att kort kommentera ”nyheterna” kring Stefan Löfvens uttalande kring situationen på Gaza-remsan. Inte situationen som sådan och dess historia, inte heller uttalandet i sig. Det är reaktionerna som uttalandet föranlett som det finns goda skäl att uppehålla sig något vid. För kommentarerna på den numera riksbekanta Facebooktråden är så fyllda av oförsonligt hat att det finns tvivel, precis som professor Ulf Bjereld konstaterade, om det kommer gå att motivera vänstern i en valrörelse. Stig-Björn Ljunggren konstaterar att den spricka som nu blottas sannolikt går ända upp i partiledningen. Om den går så långt som till VU:s ”inre kabinett” som består av Stefan Löfven, Mikael Damberg, Carin Jämtin samt Magdalena Andersson som inadjungerad är oklart men spelar i detta mindre roll. Partistyrelsen är i grunden splittrad i denna fråga. Och har varit det under lång tid vilket om inte annat åkallandet av Palmes minne vittnar om. Palme, detta spöke och oläkta sår där alla säger sig stå för just hans tolkning när falangstriderna blir som hårdast. Som i detta fall.

För mitt i allt detta blir det uppenbart att vad Profeten Mohammed var för Islam är Palme för Socialdemokratin.

På sin dödsbädd fick Profeten frågan om vem som skulle efterträda honom som Kalif och hans svar blev ”Den som står mig närmast”. Denna mening kan tolkas på två sätt. Dels att det var blodsbanden som skulle avgöra tronföljden men även den andra tolkningen, den som sunnimuslimer anför, att den som stod honom närmast i värderingar och praktik. Denna konflikt, eller oklarhet, resulterade sedemera i att Islam splittrades i Shia, som domineras av ”tolvorna” som väntar på den försvunne kalifen, och Sunni som i sig är splittrade mellan åtta olika grundtolkningar av Koranen enligt Ammanprotokollet från sent 1990-tal.

För den som orkar läsa igenom Facebooktråden med detta som grund så blir det tydligt hur svårt mordet på Olof Palme skadade socialdemokratin. Palme fick aldrig göra ett kontrollerat avslut utan rycktes bort från rörelsen med en rad med obesvarade frågor kvar. Obesvarade leder dessa till en kamp om vem som agerar i Olof Palmes anda bäst. Om det nu överhuvudtaget är relevant att ha honom som rättesnöre 30 år efter hans död, vi lever i en helt annan tid nu med andra förutsättningar och ingen vet hur Olof Palme hade resonerat på sin ålders höst. En höst han aldrig fick uppleva.

Löfven- eller Gazagate, eller vad det nu kommer kallas för inom någon vecka, får leva vidare utan vidare kommentarer från Ledarsidorna.se för närvarande men en sak är uppenbar:

Vad Mohammed var för Islam är Palme för dagens socialdemokrati och det är endast av ondo. Det leder nämligen bara till en sak: Splittring. Fråga varenda muslim, de vet. De har 1300 års erfarenhet av det numera och det har bara lett till försvagning och splittring. Därför bör socialdemokratin nu gå vidare, utan Palme. Den senare är numera rätt död som bekant och kan inte gå alls.

Palme, socialdemokratins egen Mohammed. Med allt vad det innebär i negativ bemärkelse som en splittrande kraft och det är inte hans fel att det blev så. Det är socialdemokratins. Jag har svårt att tro att han själv ville bli den sten som nu bägge sidor kastar på varandra för att vinna en debatt som inte ens handlar om Sverige utan en plats långt borta med mer än tusen års fientlighet inetsat i folksjälen.

 

 

 

SR, SvD,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se