Björklunds egen rosa elefant.

  • Torsdag 21 Aug 2014 2014-08-21
E-post 0

Jan Björklund uttalar sig i Aftonbladet om dagens artikel i DN. Att Sverigedemokraterna omöjligen kommer stödja en Alliansbudget och signalerar en fortsättning på dagens invandringspolitik utan egentliga åtgärder. Föga betyder med andra ord Migratonsverkets senaste prognos som inneburit ett hastigt påkommet budgetinternat på Harpsund. Eller att upp till en tredjedel av biståndsbudgeten helt plötsligt används för andra ändamål. Björklunds fixering vid makten är i det närmaste total. Och osmaklig. Makt före ansvar.

Den svenska migrationspolitiken har de senaste åtta åren byggt på en felaktig grundprincip. De flesta av oss skulle nog svara jakande på frågan om vi var beredda att ge 500 kronor till en asylsökandes behov. En som flytt sitt hemland för sitt liv och erbjuda honom värme, mat och skydd. Dessvärre har praktiken blivit att politikerna istället tagit det dubbla från väljarna utan att fråga först. Medborgaren och väljaren får då, med all rätt, en smärre chock efter att inte fått vara delaktig i denna form av ”givmildhetsbeslut”. En givmildhet som idag upplevs mer och mer som ett elitistiskt projekt mer än folkligt förankrat beslut. Genom att inte fråga först, trots att han haft alla möjligheter till det, så är det inte så konstigt att Fredrik Reinfeldt nu möts av ett antal ilskna långfingrar i luften. Och vänder sig till det parti som kan sägas stå för ett kollektivt långfinger mot ”etablissemanget”.

Det som Björklund bränner helt är hur vi nu hanterar den rosa elefant som vi nu upptäcker stå mitt i rummet. De volymer – ja volymer – som nu anländer i en takt med mer än 2 000 arma själar i veckan. Det måste hanteras. Klarar vi av det så är inte Sverigedemokraterna ett problem och det vore fantastiskt om Björklund kunde använda delar av sin kapacitet att fundera över det istället.

Vi har idag fler än 2 000 flyktingar som anländer per vecka till Sverige. De tvingas, i praktiken, direkt ut i Anläggningsboenden som drivs av Attendo och andra operatörer med varierande kvalitet. Efter att ha besökt några så kan jag konstatera att svenska kossor har ett bättre skydd i lagstiftningen än en nyanländ som hamnar på ett privat drivet ABO. På dessa döms de till en ofta flera år lång passivitet i väntan på beslut, resultat av överklagande och slutligen – efter att ha erhållit PUT – en kommunplacering. Att leva tillsammans med tre andra vuxna på en yta på 12 kvadratmeter utan sysselsättning får nog de flesta att ”go bananas”.

En lösning på detta skulle kunna vara att

  • Migrationsverket ges både möjlighet och i uppdrag att äga erforderliga ABO.
  • Migrationsverket ges möjlighet att expropiera mark samt göra undantag från planbestämmelser för att dessa boenden skall anläggas så nära de dynamiska arbetsmarknader vi har. Stockholms stad är mer dynamiskt och kan svälja fler än Ockelbo, Röstånga eller Ställdalen för att ta några exempel.
  • Dessa drivs av de boende själva i form av underhåll, lokalvård och matlagning under Migrationsverkets personals överinseende.
  • För välfärdstjänster – som enklare men även mer kvalificerad vård, tandvård, omsorg samt viss undervisning – nyttjas de boende själva efter att ha gått igenom en kompetensprövningsprocess och blivit placerade i sysselsättning eller ansvarsroll.
  • Täpp till undantagen om försörjningskravet i lagen om anhöriginvandring. Gör kraven till huvudregel, inte som idag – att undantagen är vanligare. Flyktingskäl skall råda och det kommer, med oroligheterna i Mellanöstern, gott och väl fylla alla humanisters behov av att känna sig goda med den katastrof bland annat IS framkallar och som Yaziderna fått känna av.

Hårda bandage. Ja. Men kom med något bättre och som kan fungera till en rimlig kostnad som inte riskerar systemkollaps. Och om en total fixering vid Sverigedemokraterna är det enda Folkpartiets ordförande klarar av så förstår jag varför fler och fler ger regeringen och många andra i Alliansen fingret idag. Främst moderaterna är det parti som tappar mest till SD. Björklund borde kunna bättre än detta och fixeringen vid regeringsmakten men om detta är det bästa han, och tyvärr rätt många andra, kan prestera inom migrationsområdet så förstår jag att vi har problem.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se