Brott måste beivras. Med kraft.

  • Måndag 4 Aug 2014 2014-08-04
E-post 0

Det kommer fler och fler rapporter om hur svenska medborgare är delaktiga i striderna i alltifrån Syrien till Ukraina. Syrien, Israel, Ukraina och Somalia är oroshärdar där svenska medborgare, ofta med dubbla medborgarskap, är delaktiga under olika fanor. Samtidigt med detta så växer oron i Sverige för politiskt våld och regeringen utsåg innan sommaren Mona Sahlins till att axla manteln som nationell samordnare mot just politiskt våld. Mona Sahlin gick på semester men det gjorde inte våldet vilket framför allt den judiska församlingen i Malmö fått erfara. Oroshärdarna och det växande politiska våldet på hemmaplan är kommunicerande kärl vilket de flesta insatta vet.

Ledarsidorna.se är öppet starkt kritisk mot Mona Sahlins bristande närvaro och visade intresse för det som nu byggs upp och en lägsta nivå vore ett uttalande dels från henne men även från politiska företrädare att alla dessa svenskar kommer att skickas direkt till ICC, Internationella krigsförbrytardomstolen, i Haag, om det framkommer att de begått brott mot krigets lagar när de kommer hem igen. Att visa att politiskt våld är oacceptabelt oavsett var det visar sig och att krigsbrott kommer lagföras med omedelbar verkan. Utan misskund och utan positiv särbehandling för att den enskilde råkar ha ett svenskt pass.

Sverige måste gå i bräschen för att upprätthålla internationell rätt. Och med detta, redan nu sätta ner foten och markera hur vi avser hantera de som valt att som fritidssyssla använda sitt svenska pass för att begå brott mot krigets lagar.

 

Inget annat är acceptabelt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.