Hårda bandage

  • Tisdag 19 Aug 2014 2014-08-19
E-post 0

I morgonens partiledarintervju med Stefan Löfven fick han frågan om hur Migrationsverkets nytillkomna underskott skall hanteras. Löfven gav ett klart och tydligt besked, pengarna kommer – i enlighet med liggande regelverk – tas från biståndsbudgeten. Det enda rimliga sättet att lösa det på även om det säkert smärtar biståndsivrarna. Nu kommer en tredjedel av biståndsbudgeten istället användas på ”hemmaplan” vilket även då kommer att medföra en i grunden förändrad biståndspolitik. Men det är en annan femma.

Vad som måste till nu, i nästa steg, när den fiskala frågan är löst är hur vi jobbar vidare med dagens situation. För det är en mycket bredare fråga än bara pengar. Resurser är mer än så.Vad hjälper det mig om jag får 12 MDR SEK att köpa vatten för när jag står i Kalahari-öknen och är törstig då det inte finns något vatten att köpa? Stefan Löfven sade att välfärden inte är hotad men det är en sanning med mycket stor modifikation. Det räcker med att åka till Ludvikas folktandvård för att få motsatsen skriven på näsan. Vi måste helt enkelt upprätta ett program för en effektiv flykting- och migrationspolitik, ett program som sannolikt kommer upplevas som hårda bandage för vissa men som måste ta ett mycket bredare grepp än dagens besked om att det finns en fiskal lösning.

Så som Ledarsidorna.se ser det skall ett sådant program omfatta en rad med punkter, punkter som alla måste hänga med då det inte annars hänger ihop. Vi kan eller ska inte dra ner på vare sig vård eller skola – då hemspråksundervisningen – då det annars kommer kosta längre fram. Allt eller inget med andra ord. Och blir det inget? Kom med något bättre:

  • Reformera lagen om anhöriginvandring. Dagens lagstiftning täcker bara in fem procent, 95 procent medges undantag från kraven om egenförsörjning. Lagstiftningen har med andra ord så många undantag i sig att den är verkningslös. Gör kraven på egenförsörjning på anhöriga som inte omfattas av flyktingstatus till absoluta krav.
  • Migrationsverket skall medges rätt, och ges finansiella möjligheter, att äga och driva egna anläggningsboenden för flyktingmottagning. På dessa boenden skall det finnas vårdresurser i tillräcklig omfattning med tillräcklig kompetens så att den enskilde flyktingen inte far illa. Dagens situation, där nyanlända ”dumpas” på småorter utan resurser är orimlig. Lika orimligt är det att Attendo och Bert Karlsson gör miljonvinster på att erbjuda boenden som i sig erbjuder en sämre miljö än en medelkossa i en svensk ladugård behöver uppleva.
  • Anläggningsboenden, och kommunanvisning efter att PUT erhållits, skall förläggas till kommuner med den bästa arbetsmarknaden. Stockholm har en mer dynamisk sådan än Blinkarp för att ta ett exempel.
  • Tusen dagar. En nyanländ som erhållit PUT får tusen dagar till sitt förfogande att matchas mot arbetsmarknaden. Dagens siffra, där nyanlända har en sysselsättningsgrad på runt femtio procent efter sju år duger inte.
  • Kompetenspröva. Det ligger i många flyktingars natur att de inte fick med sig alla avgångsbetyg eller tjänstgöringsintyg när de flydde. Att ta med sig pärmen med detta är sannolikt inte med i beräkningen när kulorna viner runt huvudet. OCN, Open College Network, är en beprövad metod och koncept för att dels skatta, dels validera, uppgivna kompetenser. De läkare och annan vårdpersonal som identifieras kan med viss fördel arbeta på ovan nämnda anläggningsboenden under svensk handledning medan de lär sig svenska.
  • Förstärk hemspråksundervisningen i skolan. Det är bevisat att det underlättar för integrationen om den enskilde behärskar sitt modersmål fullt ut. Med ett färdigt språk kan du ta till dig andra språk och andra kunskaper.
  • Avvisningen av de som får avslag måste bli säkrare. De måste idag, med protesterna mot REVA i färskt minne, bli effektivare med direkta avvisningar. Likaså avvisningen redan vid gränsen. Det är inte alla länder i Nordafrika som situationen är som i till exempel Syrien eller Libyen under Khadaffi. I många fall kan bara en ID-handling vara tillräcklig för att personen skall skickas tillbaka. Även Dublin-ärenden kan verkställas snabbare än idag. Enligt Dublin-förordningen skall första land inom EU som asylansökan inlämnas i vara det land som avgör ett asylärende. Efter ett avslag i det landet skall det, i normalfallet, inte vara möjligt att åka till nästa land om inte FN:s flyktingdefinitioner uppfylls.

Hårda bandage? Ja. Hårda bandage, kanske framför allt avsnitten om jobb, anhöriginvandring och avvisningar. Det finns, vilket Ledarsidorna.se är medveten om, rätt stor dramatik i många förslag men till syvende og sidst så måste jobb och välfärd sättas i första rummet. Även om du är nyanländ. Vi måste snabbare utnyttja kompetenserna som finns i diasporan, genom att utnyttja den utbildade vårdpersonalen, vi måste få ner kostnaderna för den initiala hanteringen genom att låta Migrationsverket stå som operatör för anläggningsboenden och inte alla dessa välfärdspirater samt vi måste få ut dessa arma livsöden i produktionen. Detta samtidigt som vi skapar en legitimitet i såväl avvisningsprocess som tillståndsprocess.

Hårda bandage. Det är det som gäller nu, då kan det gå. Och om ni nu har något annat förslag som går att realisera utan önsketänkande? Kom gärna med det. Nu. För annars kan dessa förslag inom en snar framtid te sig väl försiktiga. Då väntar ännu hårdare bandage och då är det inte säkert att vi klarar av det utan att ge avkall på humanism eller att det kommer in förslag med rasistiska förtecken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.