Helt slut

  • Onsdag 20 aug 2014 2014-08-20
E-post 0

Migrationsverkets prognos, som talar om ett av kapitaltillskott i 48 MDR-klassen, har onekligen förändrat det politiska landskapet. Att Carl Bildt, utrikesminister, framträder tillsammans med Anders Borg i en rent inrikespolitisk fråga mitt i en valrörelse hör inte till vardagshändelserna. Såväl Alliansfritt som andra vänsterdebattörer klistrar nu en bild av en stor och intrikat konspiration på Fredrik Reinfeldt men frågan är hur pass relevant denna teori är. Efterforskningar under dagen som Ledarsidorna gjort pekar i en annan riktning. Att Migrationsverket någon gång under året skulle köra slut på anslagskrediten stod klart redan i maj i år vilket då i praktiken bägge blocken blev informerade om. Sannolikt gjorde då Fredrik Reinfeldt en chanstagning, att en beredning av en utökad anslagskredit inte skulle behöva påbörjas förrän efter den 14 september. Han fick fel och det var först när Sanna Rayman började lägga ihop ett och ett som Migrationsverkets prognoser blev uttydbara.

Fredrik Reinfeldt hade inte något större val sedan att nämna detta i sitt sommartal men den som har ett någorlunda gott minne kan kanske komma ihåg Anders Borgs varning redan INNAN Raymans artikel i SvD. Beredningsarbetet hade då pågått på finansdepartementet under en längre tid. Regeringen har vetat om detta. Annars är det faktiskt inte möjligt att kalla till ett budgetinternat till helgen på Harpsund under brinnande valrörelse.

Nu står vi där vi står. Likviditetskrisen måste på något sätt lösas. Socialdemokraternas Stefan Löfven pekar på de så kallade DAC-reglerna inom OECD där vi kan kvitta bistånd mot flyktingmottagning. I detta finns ett moraliskt dilemma som vi skall vara medvetna om. De flyktingar som tar sig till vårt fredliga nord räddas till livet och får mat och husrum, de som inte är lika lyckosamma lämnas kvar helt utan resurser. De behövs numera här hemma istället för de som tog sig hit. Ett moraliskt och etiskt dilemma där det inte finns något som heter ”både och”. Har du bara en flytväst kvar till tio personer som håller på att drunkna kan du bara rädda en med den. Hur ska du välja? Du måste välja, oavsett hur kul du tycker det är.

Från Alliansen finns det nu olika besked, det senaste att detta inte kommer kräva någon skattehöjning innan 2017 men det är sannolikt en mycket stor omskrivning av sanningen. Det har talats om en bank-skatt men detta är ett annat sätt att beskatta hushållen. Banker har en tendens att låta sina ägare gå skadefria vid ökade pålagor och vältra över dessa på sina kunder. I form av ökade räntor och höjda fondavgifter. Bankskatten är med andra ord, om det blir en del av lösningen, inget annat än ett fegt politiskt ledarskap. Att låta bankerna göra urvalet vem som skall betala mer och vem som skall gå oskadd ur. Ett sätt för regeringen att kunna ta ett beslut men slippa den politiska prioriteringen.

Lika märkliga är uttalandena från Socialdemokraternas Magdalena Andersson. S-finansministerkandidaten tycker inte att ökningen av flyktingar under sommaren är anmärkningsvärd, trots att Migrationsverkets prognos skrivits upp två gånger på kort tid och att antalet som kommer till Sverige nu närmar sig den nivå som fanns under Balkankriget på 90-talet. Att just Migrationsverkets prognoser haft sämst träffsäkerhet av alla verk de senaste åtta åren tar hon inte in alls. Migrationsverket är det enskilda verk som, utan att någon från något håll sagt något, de senaste åtta åren fått sina anslag höjda flera gånger per år efter succesiva prognosrevideringar. Uppåt. Andersson vet något om framtiden som vi andra inte vet och hela anslaget är märkligt. Som finansminister skall du, är Ledarsidorna.se uppfattning, alltid planera för sämsta tänkbara scenario. Såväl Andersson som Borg ser ut att planera utifrån ”det blir nog inte så farligt som Migrationsverket säger och mellanmjölks – scenariot”. Gunnar Sträng roterar säkert ett par extravarv åt denna rätt slappa inställning. För om Migrationsverket hela tiden, de senaste åtta åren, legat i underkant – vad är det då som pekar på att duon Borg – Andersson skulle kunna prestera bättre? Med samma underlag? Förutom att Carl Bildt ställer upp på en pressträff, vad mer har förändrat situationen på en vecka? Och när jag nu ser pressträffen så är det två sanningar som inte kan rymmas i samma mening. En oroligare omvärld, fler flyktingar, mer resurser till migrationsverk och kommuner samtidigt som inga skatter behöver höjas. Två påståenden som normalt inte ska kunna få plats i samma mening. Eller stycke.

Vad har moderaterna att tjäna på detta som parti? Oklart hur den politiska kalkylen ser ut. Som av en händelse så publicerade Ledarsidorna.se ett gästspel av Jens Kittel igår. Kittel pekar på det som nog alla vet, att M tappat och tappar till SD under hela mandatperioden och att dagens debatt bara kommer driva fler moderater mot SD och det finns krafter inom M som gladeligen ser den dag komma när Fredrik Reinfeldt tvingas lämna ifrån sig makten. Nya Moderaterna skapades inte i samförstånd kring korvgrillning och allsång till ”Kumbayah my Lord” under Reinfeldts ledning utan det har varit många bittra ord och avsked på vägen. Politik är känslor och övertygelse. Och övertygelsen sitter extra djupt hos många.

Så nej, hela händelseförloppet är inte det som vare sig Alliansfritt eller andra försöker ge sken av. Att det skulle vara en stor konspiration. Det är faktiskt mycket värre och i grunden mycket allvarligare än så. Fredrik Reinfeldt har sedan lång tid tappat kontrollen över den politiska analysen och sina egna missnöjda partikamrater. Hans taktiserande gör situationen än värre för honom som person i dagsläget. Sedan 2010 genomförs inga samlade analyser över hur olika beslut interagerar och påverkar varandra samt påverkas av vår omvärld samtidigt som knivarna ligger färdigvässade hos hans interna motståndare.

Fredrik Reinfeldt är slut som statsminister. Helt slut. Verkligheten och effekterna av hans bristande politiska analys under hans andra mandatperiod kom ikapp honom till slut. Mitt i valrörelsen.

 

 

Expressen, Expressen, DN, AB,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se