O´Captain, My Captain

  • Onsdag 13 Aug 2014 2014-08-13
E-post 0

O`Captain, My captain.

Den numera odödliga scenen som numera ibland  implicit relateras till Ledarsidorna.se för att motivera olika främlingsfientliga åsikter som Ledarsidorna.se egna eller legitima tål att reflekteras. I min värld finns det en mening i dessa ord. Men med detta sagt, mina egna.

Min farfar, Bruno Altonen, som sedemera tog tillbaka vårt Finlandsvenska efternamn Westerholm efter Frihetskriget, blev för en tid andreman på vinska VALPO. Den finska säkerhetspolisen under det andra världskriget. En historia som vi i familjen har varit tvungna att hantera. Farfars hat mot allt ryskt, inklusive kommunistisk socialism, går inte att ta miste på. Men i spåren lämnade han även något annat.

På väggen hemma hänger en så kallad ”Sida-sida”. Den är numera plomberad och fyller ingen funktion ur något perspektiv egentligen. Utom ett. Enligt en numera väl dokumenterad familjelegend är det en gåva från Heydrich till min farfar. I utbyte förväntade sig Nazi-Tyskland att farfar skulle beredvilligt utvisa de finska judar som fanns i Helsingfors vid tiden för samarbetet till Tyskland. Farfar vägrade, på den fortfarande osignerade ordern men med meningen finns min farfars anteckning utan vidare kommentar: ”Detta är mord”. Inte ens en signering.

O´Captain. My Captain.

Dagen efter detta? Fick han istället för att se arkebuseringsplutonen se en anställning som riksmarsalkens andreadjutant. Beskyddet var så pass starkt att det räddade hans liv. Och vårt. Alla hade sådan tur. Men.

O´Captain. My Captain.

Robin Williams död drog igång något i mig. Eller påminde mig om något som är viktigt. Att trots att jag är den jag är, och kommer att alltid driva opinion för en bättre asyl- och invandringspolitik så kommer jag aldrig överge socialdemokratiska ideal eller ens överväga en annan grundsyn. De som tror att jag är i  närheten av den sverigedemokratiska, motsvarande, tror fel. De senare har rötter som ligger för nära i tid för att över huvud taget vara ett alternativ. Oavsett vad dagens företrädare påstår. Jag vet av erfarenhet. Genom min familjehistoria så vet jag hur lång tid det tar att korrigera kursen. Det finns att göra, det vet vi, men vi kan klara det utan rasbiologiska eller xenofobiska förtecken. Bara vi vågar.

O´Captain. My Captain.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.