Positionsbytet

  • Tisdag 12 Aug 2014 2014-08-12
E-post 0

Karin Pettersson, Aftonbladet, har ändrat ton. I dagens ledartext så pekar hon på att den ökande rasismen – och får Ledarsidorna.se förmoda – främlingsskepticismen baseras på oro inför framtiden. Hon pekar på, med viss rätt, hur trygghetssystemen urlakats under de senaste åtta åren även fast ett av exemplen – A-kassan – även kan härledas till ministären Perssons oförmåga att få det ersättningssystemet att utvecklas med index för att ta ett exempel. Men Aftonbladets positionsbyte är välkommet, borta är pekpinnarna om att de som trillar över i en främlingsfientlig position tycker och tänker fel. En position som varit kontraproduktiv och ökat stigmat.

Överlag har Aftonbladets ledarredaktion haft en position som gått i Mona Sahlins fotspår. De som är kritiska till invandring, eller ens haft det dåliga omdömet att ställa kritiska frågor, stämplas som personer som tänker och tycker fel vilket bildat normen. Redaktionen har inte tidigare adresserat orsakssambanden vilket de gör idag. Välkommet. Sent men välkommet. Eller väl sent faktiskt, en annan attityd till problematiken hade kanske fått ett annat utfall. Anders Lindberg, för att ta ett exempel, var så sent som på förtroenderådet 2011 fullständigt övertygad om att en fortsatt idiotförklaring av Sverigedemokrater skulle bryta nacken av deras utveckling och förklarade i tydliga ordalag för Ledarsidorna.se att han skulle få rätt och jag fel. Att han och Aftonbladets väg skulle nå framgång. Med United Minds senaste undersökning finns goda skäl att ånyo fråga framför allt Lindberg om han står fast vid sin övertygelse om vad som är rätt väg och vad i sådana fall framgång är.

Ledarsidorna.se ser i varje fall positivt på svängningen och väntar med viss spänning på hur Anders Lindberg, den som kanske haft svårast att ta till sig Søren Kirkegaards självklara insikter, kommer förhålla sig framgent. För att förstå en människas beteende och åsikter måste du förstå var han eller hon befinner sig. Vare sig Pettersson eller Lindberg har tidigare visat upp några prov på någon förståelse för hur situationen är i arbetarfästen som Askersund, Ställdalen, Västra Å eller Ockelbo. Listan kan göras längre än så men vi stoppar där. Orter där socialdemokratin och arbetarrörelsen varit starka men som fått se sig som dumpningsplatser för nyanlända flyktingar. Orter som kanske fått maximalt två veckor på sig att ställa om och som i fallet Västra Å se sin befolkning dubbleras över natt. Utan att samhällets resurser – i form av tandvård, läkarvård eller övrig social infrastruktur förstärkts. Folktandvården i Hultsfred gick in i en systemkollaps 2013 när motsvarande befolkningsökning inträffade och orsakssambanden mellan Sverigedemokraternas valframgångar i valet till EU-parlamentet och förekomsten av ABO, anläggningsboende är lika självklara som anmärkningsvärda. Korrelationen är i det närmaste 100 procent. Dessa orter SER och UPPLEVER hur de gemensamma resurserna inte räcker till.

Men. Aftonbladets ledarredaktions uppvaknande – om än senkommet – är mer än välkommet. Och Ledarsidorna.se ser fram emot konstruktiva bidrag i debatten men har för att detta ska bli möjligt ett förslag:

Skicka ut Lindberg och de övriga som volontärer en månad, eller kanske helst två, inte bara ett studiebesök till Anläggningsboendena i Blinkarp, Västra Å respektive Ställdalen. Låt dem verkligen leva i de samhällena. Då får de uppleva vad som dels händer i dessa samhällen men även vad som sker på dessa förläggningar. Vad som sker när svårt traumatiserade människor får tre kvadratmeter var att leva på tillsammans med personer som ibland tillhör fientligt inställda etnciska grupper med endast tre mål mat per dag , ingen vård och den enda sociala kontakt med det svenska samhället genom en volontär som dyker upp för frivillig SFI en timme per vecka. Prioritera en sådan studietjänstgöring – inte bara ett besök på några timmar eller att sitta en fredagslunch på Clarion Signs restaruang ”American Table” och spekulera över statistik. Verkligheten kan inte alltid beskrivas i tabeller eller ord. Den måste upplevas.

Karin Pettersson, men kanske främst hennes redaktionsmedlemmar, kommer säkert invända mot att det inte är deras uppgift men Ledarsidorna.se har en lite annan syn på opinionsbildning. För att vara relevant i sin opinionsbildning så bygger det på en förståelse, likt Kirkegaard, var opinionen och verkligheten befinner sig. Den befinner sig inte till vardags på Aftonbladets redaktion, ännu mindre på restauranger som ”American Table”. Majoriteten finns faktiskt utanför den politiska bubblan och majoriteten av väljarna bor inte i Stockholms innerstad. De är utspridda i landet, ett land som jäser av oro. I orter som Västra Å, Ställdalen och Askersund.

Det är med viss tillfredsställelse som Ledarsidorna.se ser positionsbytet. Men det kommer krävas mer för att fler medlemmar än Katrine Kielos och Ewa Franchell ur Aftonbladets ledarredaktion skall uppfattas som opinionsledande. En förankring i den riktiga världen och en förståelse om vad som sker tjänar som bra hjälp på vägen.

Då kommer studietjänstgöringar, gärna någon månad i sträck eller två, tjäna sitt syfte på ett utmärkt sätt men frågan är om medarbetarna kommer att tycka det är så roligt eller fint nog. För vad är väl inte en fredagsöl i Stockholms innerstad mot att stå på Hotell Rita i Ställdalen utan internetuppkoppling och undervisa i svenska eller försöka få igång en dialog mellan de nyanlända och de fast boende? För då, om inte förr, lär Aftonbladets ledarredaktion inse kraften i den oro som finns i samhället, en kraft de tidigare viftat bort med att lantisarna minsann tänker och tycker fel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.