Stora och lilla X

  • Torsdag 7 aug 2014 2014-08-07
E-post 0

Sveriges Radio har idag ett reportage med den underförstådda rubriken ”Förbjudna Frågor”, om en samlingsregering med S och M är möjlig. Ledarsidorna.se utesluter inte en sådan lösning men det skulle samtidigt innebära minst ett av de partiernas död. För nu, med bara sex veckor kvar innan valet till riksdagen 2014 står det de facto och väger. Om F! inte kommer in i Riksdagen, de ligger fortfarande under spärren, så kommer inte den rödgröna oppositionen upp i egen majoritet vilket innebär att SD får en ännu kraftfullare vågmästarroll. Och. Med den fruktansvärda skogsbranden i Västmanland står nu valrörelsens centralfråga, faktor X, och väger den med. Blir det klimatet, som gynnar MP, eller blir det invandringen, som gynnar SD? I dagsläget osvuret men det finns goda skäl att peka på faran om miljöfrågorna, och därmed Miljöpartiets framgång i så fall, skulle innebära att 2018 års valrörelse bara kommer handla om i hur många kommuner som främlingsfientliga partier eller agendor skulle få egen majoritet. Och hur extrema krafter som innan dess släppts lösa.

För frågan bränner.

Historiskt har de mer etablerade partiernas strategi visavi SD varit att lägga sig så långt ifrån SD retoriskt och framför allt lösningsmässigt. I praktiken samtliga partier, utom möjligtvis S inom ramen för arbetskraftsinvandringen, har när SD propagerat för strypt invandring velat skruva upp kranarna. När SD vill höja trösklarna och strama åt regelverket kring anhöriginvandring har de övriga partierna arbetat för sänkta trösklar och fler undantag. Allt för att inte få SD-stämpeln i pannan av de övriga politiska partierna. För denna utveckling bär Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin samt kanske framför allt Erik Ullenhag och för var tid miljöpartistiska språkrör huvudansvaret. Distansen till SD, och att välja politiska lösningar som inneburit den direkta motsatsen till vad SD velat har lett oss in i en situation som för många orter, och framför allt nyanlända flyktingar, inneburit en i det närmaste total härdsmälta. En härdsmälta som inte märks i Stockholm ännu i någon större omfattning men den kommer komma.

Det finns fler tecken på detta och vi kan ta ett exempel ur mängden för att belysa hur det ser ut i dagsläget. I förra veckan tog samhället Västra Å i Västmanland, med 120 invånare, emot 100 flyktingar med någon veckas varsel i ett ABO, Anläggningsboende i privat regi. Många av dessa nyanlända är traumatiserade efter en lång tid på flykt och i starkt behov av vård och sociala insatser. En vård som inte primärvården i den närliggande tätorten Askersund är rustade för. Inte ens landstinget i Örebro län har de resurser som erfordras då dessa i praktiken bara finns vid fyra-fem sjukhus i Sverige, däribland Södersjukhuset i Stockholm med Sveriges största trauma-avdelning. För att belysa ytterligare hur skevt mottagandet är i dagsläget kan vi med viss fördel titta på siffrorna för ABO från 2012. Där framkom det bland annat att Ställdalen, i Ljusnarsbergs kommun, tog emot 213 flyktingar i ABO-boende emedan Stockholms stad, med alla sina resurser, tog emot 94. Nu är den senare siffran inte helt rättvisande då Migrationsverket har egna anläggningar ibland annat Sigtuna men det säger en del. Oavsett vad är 213 flyktingar på 5 000 invånare vid ABO visavi 94 på nära miljonen invånare rätt anmärkningsvärt. Och det slutar inte där.

För hur tror ni förhållandena är vid dessa boenden där entreprenören slåss om lägsta pris, där varje flykting skall förses med kost och logi för runt 300 kronor per dygn? Då blir standarden därefter. Och stimulansen. Vid ABO:et i Blinkarp, Svalövs kommun, berättar de nyanlända om förhållandena och vilken social verksamhet som erbjuds inom operatören Attendos försorg. En tant från det lokala Röda korset kommer en timme per vecka och undervisar i svenska. Sverigedemokraterna vill strypa inflödet, de övriga partierna har som motmedel bestämt att de skall sänka trösklarna ytterligare. Lägg där till problemen med obearbetade trauman och ni får något som kan liknas vid en molotovcocktail.

Oförmågan att i de övriga partierna kunnat debattera dessa frågor, invandring och migration, börjar bli dyrköpt och har fört oss in i en situation som är mer än allvarlig. I storstäderna ser vi redan tecken på medborgargarden med udden riktad mot tiggare och värre kommer det bli om de övriga partierna nu fortsätter den utstakade vägen. Genom att i varje läge söka politiska lösningar som innebär motsatsen mot Sverigedemokraternas nuvarande. Det kommer nämligen bara leda oss till en sak. Att i valrörelsen 2018 kommer vi upptäcka att de lösningar som Sverigedemokraterna efterlyser idag uppfattas som ”liberala” mot vad som presenteras av dem då och att det då kommer vara fler än dagens valkretsar som visar upp de resultat som valet till EUP landade i. Och inte blir det lättare när vi ser hur byggarbetsplatserna nu får fler och fler inslag av utländska bemanningsföretags anställda som konkurrerar med allt lägre löner till sina anställda om uppdragen.

Valrörelsens faktor X står nu och väger. Mellan klimat och migration som faktor X. Blir det det förra, klimatet, så kan S och MP håva in en kortsiktig vinst. Men den kan visa sig bli en förlust av gigantiska proportioner om den vinsten innebär att vi fortsätter med att hela tiden ställa oss i politiska lösningar som innebär det direkt motsatta mot vad SD säger. För med handen på hjärtat, vilken socialdemokrat eller miljöpartist skulle våga åka till Västra Å, Ställdalen och alla de andra orterna och säga att ”för att mota rasismen i grind skall ni ta emot ännu fler sysslolösa traumatiserade flyktingar än ni gör idag”. Vad tror ni effekterna av ett sådant möte skulle bli? Tror ni någon rikspolitiker är beredd att göra detta?

Det väger nu. Mellan stora och lilla X.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se