Under den tunna fernissan

  • Lördag 9 Aug 2014 2014-08-09
E-post 0

Dagens SIFO-undersökning, med fem veckor kvar till valdagen, ger en lugnande indikation på att valrörelsen utvecklas i rätt riktning för Socialdemokraterna. Miljöpartiet tappar 1,9 procent samtidigt som S växer med 1,3 procent och F! hamnar utanför riksdagen. En i allt väsentligt önskvärd trend som nu, inom en vecka när socialdemokraternas valmaskin gått igång, förhoppningsvis förstärks.

Om det blir så att de borgerliga partierna halsstarrigt håller fast vid blockpolitiken så bygger en framgångsrik socialdemokratisk regering sin handlingskraft på att stödpartiet MP blir så svagt som möjligt men fortfarande kan hålla sig kvar i riksdagen. Om Åsa Romson fortsätter att prestera som hon gjort sedan Almedalen och om Miljöpartiet fortsätter att lansera milt sagt motsägelsefulla politiska förslag, som de som de presenterat inom jordbruksområdet samt utrikespolitiken, så kan det gå vägen. Det bästa vore naturligtvis om Socialdemokraterna kunde hamna över 35 procentenheter så att Miljöpartiets inflytande kunde minimeras till att ha en eller ett par sakkunniga i olika departement och hållas utanför statsrådskretsen. Exakt den lösning som Göran Persson tillämpade i sin andra ministär. En ministär som regerade landet med viss framgång.

För att detta nu skall kunna gå vägen så får inte Miljöpartiet lämnas ifred över huvud taget för det är ett part med en extremt motsägelsefull politisk agenda. Exemplen blir allt fler, som till exempel hur de avser frigöra de arealer som krävs för att producera den stallgödsel som skall ersätta konstgödseln samt med detta hur de ökade ammoniak- och metangasutsläppen som detta innebär påverkar klimatet och hur detta i så fall skulle hanteras med en Miljöpartistisk miljöminister. Ett annat besked som varje miljöpartist som söker ett förtroende borde kunna ge svar på är vad som menas med den intervention i markägande de vill införa för bland annat skogsbruket. Avverkning skall bara, med den miljöpartistiska politiken, kunna ske om grannar ger sitt medgivande. En fritidshusägare kan, med miljöpartiets politik, med andra ord helt och hållet omintetgöra en aktiv skogshållning.

De klara och rediga beskeden från Miljöpartiet är ett problem. Eller avsaknaden av dem. Ledarsidorna.se kan inte utesluta att trots den frejdiga ytan så finns det ett extremt toppstyrt parti med starkt patriarkala och preussiska strukturer som kontrollerar exakt allt som sägs i minsta detalj. Ledarsidorna. se har vid ett flertal tillfällen ställt explicita frågor kring Miljöpartiets valplattform till kandidater i såväl Stockholms Stad som Stockholms Län, parlament som faktiskt är större än Luxemburgs, och endast fått svar som

  • ”Miljöpolitik är inte min grej riktigt, jag är bättre på sjukvårdsfrågor” (Not: Ett autentiskt citat från en miljöpartistisk landstingspolitiker, endast ett par veckor gammalt)
  • ”Jag är bara ersättare i xx så jag vet inte så mycket”

Svar som Ledarsidorna.se inte finner acceptabla längre. Det borde vara en lägstanivå på alla som står på valbar plats att kunna motivera och förklara åtminstone sin egen valplattform och inte som dagens praktik, smita undan eller börja prata om något annat. Det finns med andra ord goda skäl för varje väljare som vill se en regering med Stefan Löfven som statsminister att börja fråga den tilltänkta partnern, på alla nivåer, vad de egentligen är för parti och vad de har för politik. För med Åsa Romsons radikalfeministiska militanta tal i Almedalen kan det ju orimligen vara så att det är ett toppstyrt patriarkalt parti vi har att göra med så varje medlem borde kunna ge svar. Eller? Är Miljöpartiet det de utger sig för eller är det bara tunn fernissa alltihop?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se