Vad i helvete handlar valet om?

  • Tisdag 26 Aug 2014 2014-08-26
E-post 0

Karin Pettersson, Aftonbladet, och den samlade kåren till vänster säger att valet handlar om jobben. Samtidigt står jag mitt i ett boende för nyanlända som drivs av en välfärdspriat där fyra nyanlända delar på tolv kvadratmeter sedan två år tillbaka. Nyanlända som har minst tre år framför sig i denna miljö av vägglöss och matbrist innan någon kommun kan ta emot dem eller att de slutar sina dagar i en skokartong med aska efter att ha mellanlandat i någon form av missbruk för att stå ut.

Ibrahim Baylan, S, Gustav Fridolin, MP, och Jan Björklund, FP, säger att valet handlar om skolan samtidigt som jag ser hur primärvården saknar 1 500 läkare samt ännu fler på lägre nivåer i primärvården och vi har 100-tals nyanlända läkare satta i sysslolöshet på olika flyktingmottagningar samtidigt som vi tar upp emot 2 400 nya asylsökande varje vecka utan att kunna erbjuda dem annat än tröstlös väntan. Jag ser hur man i Borlänge sätter ihop hela klasser med barn från samma ursprungsland då det är den enklaste vägen att ge dem utbildning över huvudtaget. Tolkarna räcker inte till.

Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna hyllar småföretagarna som samtidens matadorer samtidigt som kommuner och annan offentlig förvaltning kräver särbehandling hos desamma som kunder “i kraft av sin storlek”. Speciella utseenden på fakturor och längre betalningsvillkor är inte ovanligt. Detta samtidigt som Skatteverk och Kronofogde har liten eller ingen fördragsamhet med ens en dag försening av skatter och avgifter. Oaktat om deras offfentligt finansierade kamrater behagar att betala i tid eller inte. Matadorerna ska betala i tid. Och skapa jobb. Oaktat vad.

Anders Borg och Magdalena Andersson säger att valet handlar om ansvarstagande för Sveriges ekonomi när vi lånar miljoner kronor per dygn för att hålla skeppet flytande. Andersson som inte vill röra en endaste procent av Borgs jobbskatteavdrag samtidigt som antalet outnyttjade i FAS-3 och utförsäkringar bara ökar.

Både Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt säger sig värna om den svenska modellen samtidigt som vi ser hur framför allt byggnadsarbetare ser sig utkonkurrerade av östeuropeiska byggare som utför jobbet till en femtedel av kostnader och som bor under levnadsförhållanden som skulle fylla en genomsnittlig svensk ko med avsky och förakt. Vad i helvete handlar valet om? Förklara så att jag förstår. Och kanske viktigast av allt: Leverera en lösning och färdväg baserat på vår, inte era valstrategers, vardag som vi alla kan begripa och ställa oss bakom.

Vad i helvete har valet kommit att handla om? Inte något av all den rappakalja som kommer från de politiska partierna i min vardag i varje fall.

Vad i helvete handlar valet om? Kan någon förklara det för mig? Kan någon förklara för mig vart vi är på väg?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se