Aftonbladet bekänner färg

  • Torsdag 25 Sep 2014 2014-09-25
E-post 0

Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet, listar idag de sex viktigaste uppgifterna som Stefan Löfven måste ta tag i som ny statsminister. Att Aftonbladet numera är en i allt väsentligt storstadspopulistisk tidning måste, med listan, anses bekräftat. Väljarna som helhet rankade i valrörelsen invandring och migration som den fjärde viktigaste frågan men av den kan vi inte skönja några spår alls i Petterssons slutsatser – däremot seglar ett beslut om att lägga ner projektet ”Förbifart Stockholm” upp på listan. Ett beslut som det råder stor blocköverskridande enighet om och där miljöpartiet är i försvinnande liten minoritet som motståndare.

Projektet har startat och  är centralt för att gods- och persontransporter från bland annat Gävle via Stockholm skall flyta på bättre på sin väg mot exporthamnar eller marknader i södra Sverige. Den som tvekar om nyttan kan med viss fördel försöka sig på den resan mellan klockan 15 och 19 och då få sig till livs vad ordet ”trafikinfarkt” egentligen innebär. Eller försöka sig på att åka från Södertälje norrut efter klockan sju på morgonen och veta i höjd med Kungens Kurva att den resan, som borde ta 30 minuter, tar 2,5 timmar enkel resa varje dag. För oss som bor i norra delen av Stockholms Län är förbifarten lika efterlängtad som trafikpunkten Slussen är för Nacka- och Värmdöborna för att restiderna för gods och persontransporter skall bli rimliga.

Både Slussen, och dagens förbifart i form av Essingeleden, har sedan flera decennier passerat vad forskare och annan expertis ansett att de klarar av. Petterssons position är logisk med sin hemvist, i Stockholms stad och län är Miljöpartiet ständigt närvarande med sina utopiska kalkyler och detta har smittat av sig på ledarredaktionen.

Men åter Förbifart Stockholm. Detta projekt är i grunden ett glesbygdsprojekt varför den storstadsfixerade ledarredaktionens motstånd mot det på Aftonbladet är logiskt. Framför allt de näringar som har sin verksamhet norr om Uppsala och där järnvägsnätet inte är utbyggt i tillräcklig omfattning eller landar på rätt orter är beroende av lastbilstransporter för att kunna överleva. Essingeleden slog som sagt i taket redan för 30 år sedan och är bara det en problematik som skulle motivera en ny förbifart. I projekteringen av förbifarten har politikerna för en gångs skull tänkt längre genom att helt leda av den trafik som över huvud taget inte ska in i Stockholm i en lång båge. För näringarna norr om Dalälven så är förbifarten efterlängtad och kommer gynna det näringslivet.

Aftonbladet sällar sig med dagens ledartext till surdegstalibanerna på Nytorget på Södermalm. De som tror att energifrågan inte är ett problem eftersom de bor i storstäderna och att kärnkraften är överflödig eftersom det finns elektricitet parat med oförståelsen att just tillgången på el och vägar är central för basnäringarna. De som tror att de näringar, som basnäringarna, är överflödiga när de produceras i Norra Sverige trots att de svarar för 21 procent av Sveriges exportintäkter och produceras effektivt av 9 procent av den sysselsatta arbetskraften.

Aftonbladet är ånyo rätt platta i sin analys och totalt lomhörda för allt som händer utanför Stockholms innerstad. Med dagens ledare bekände Aftonbladet sin färg. Aftonbladet är en Stockholmsfixerad tidning och intet annat. Det mänskliga livet norr om Dalälven blev en röst fattigare i opinionsbildningen. Och. Frågan om Aftonbladet på senare år någonsin varit intresserade av det livet måste faktiskt ställas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se