Debatten fortsätter. I märklig takt.

  • Lördag 27 Sep 2014 2014-09-27
E-post 0

Anders Lindberg, Aftonbladet, fortsätter sitt korståg mot Sverigedemokraterna men har inte i något avseende förstått någonting av vad som hänt i svensk politik. Han har helt rätt i att moderaternas manövrar nu, efter att Fredrik Reinfeldt lämnat scenen, är ganska obehagliga men han missar helt vad som hänt. Han går i sin chefs, Karin Petterssons ledband totalt och har missat att väljarna i den sista veckan kategoriserade invandring som valets fjärde viktigaste fråga. Då inte några andra partier hade något annat att erbjuda än ytterligare sänkta trösklar eller ännu öppnare gränser så drev de övriga partierna väljare in i Jimmie Åkessons öppna famn.

Lindberg, Virtanen och Pettersson har inte kunnat ta in att kritik mot dagens situation – där Migrationsverket själva konstaterat att 2017 saknar Sverige en reglerad invandring om vi fortsätter på den inslagna vägen – inte är att vara rasistisk. Lindberg lever kvar i en trång och otillåtande åsiktskorridor där rasistkortet spelas ut så fort argumenten tryter för vi kan sakligt konstatera att statens kostnader för detta nu löper amok. Detta samtidigt som inga resurser tillförs vård, skola och omsorg i primärkommunerna för att kunna möta detta. Pengar är en sak, men den sjukvårdspersonal som skulle krävas finns helt enkelt inte att anställa och tydligast blir det inom tandsjukvården.

Redan 2011 började de första rapporterna om hur flyktingmottagandet i små kommuner påverkade tandhälsan. Köerna växer idag explosionsartat i kommun efter kommun när Migrationsverket momentant pytsar ut hundratals asylsökande över natt i små kommuner som redan från början har ett svårt rekryteringsläge. Dagens tandläkarstudenter söker sig i regel mot storstäderna som i allt väsentligt tar emot färre asylsökande per capita än småorterna. Detta för att Migrationsverket prioriterar pris per säng före annan infrastruktur som vård och skola. En sängplats i Ställdalen är billigare än motsvarande på Södermalm i Stockholm varför flyktingströmmarna styrs mot de kommuner som redan har det svårast med bemanningen. Detta leder ofrånkomligen till negativa effekter för de boende och så länge inte de övriga partierna tillåter en kritisk debatt, eller visa väljarna att de har realistiska lösningar på dagens alltmer akuta situation, så kommer SD inflytande växa.

Vad är då rimligt att anta kommer hända i de kommuner som SD får inflytande i? En enkel gissning är att de faller in bakom kommuner som socialdemokratiskt styrda Surahammar. Västmanlands Läns landsting vill att Surahammar tar emot fler än de 40 flyktingar som de avtalat om per år men kommunen säger nej. Det saknas såväl bostäder som övriga resurser och med detta nej så kommer fler kommuner att följa efter – oavsett om SD är i vågmästarposition eller inte. Dörrarna kommer stängas, eller trösklarna kommer höjas, underifrån. Det är i primärkommunerna, inte på Aftonbladets redaktion, effekterna av avregleringen av invandringspolitiken, blir tydligast och Surahammar är bland de första ut att reagera. Och. Vi har inte sett Aftonbladets ledarredaktion gå ut och anklaga Surahammars socialdemokratiska kommunledning för att vara rasistiska eller obehagliga vilket är en nog så viktig iakttagelse. Där Sverigedemokraterna kommer kunna påverka kommer vi med största sannolikhet se samma politikutveckling som i Surahammar där de inte har något inflytande.

Jag vill inte på något sätt samarbeta med Sverigedemokraterna på någon nivå men jag kan konstatera att Aftonbladets ledarredaktion förvärrat debattklimatet kring invandringen avsevärt. Detta samtidigt som vi kan se dagens situation inom detta politikområde gradvis försämras. Det som kan öppna för ett bättre klimat är Karl Petter Thorwaldssons utspel senare idag om hur LO ser att vi kan komma ur den situation som präglar de nyanländas situation idag. LO lever – som bekant genom sina medlemmar – något närmare verkligheten än Aftonbladets ledarredaktion gör. Och i LO-ordförandens utspel ligger en hel del åtgärder som är förenat med etiska avgöranden, om det går att tvinga ut någon i beredskapsarbete för att den personen skall kunna uppbära samhällsstöd, som inte är oproblematiska och hur Miljöpartiet samt övriga partier skall svälja detta är inte självklart.

Hur Aftonbladets ledarredaktion kommer hantera den senare delen i formen av tvång för nyanlända och den etiska debatt som borde följa kommer bli intressant men återstår att se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se