Handelsresande i död

  • Torsdag 25 Sep 2014 2014-09-25
E-post 0

Sverige är enligt justitieminister Beatrice Ask redan på väg att se över lagen så att det ska bli förbjudet  att åka till andra länder för att delta i terroristverksamhet, exempelvis skulle det gälla personer som i dag reser för att slåss för ISIS. SR /Ekot rapporterade tidigare så kräver en ny FN-resolution att medlemsländer just inför den typen av regler.

Med socialdemokraternas markering, i samma riktning, under valrörelsen så är det rimligt att anta att en lagstiftning kommer komma på plats inom mandatperioden. Men. Det kommer sannolikt inte ske under tystnad från vissa särintressen. Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, bägge från MMRK – Muslimska Mänskliga Rättighetskommitén, har tidigare markerat att de anser att denna form av lagstiftning är att betrakta som ett övergrepp på folkrätten och har därmed öppnat för en intressant, och bitvis sannolikt hård och skrämmande, debatt.

Det går inte att tolka Abdullahi och Doubakils inspel tidigare än att finansiering av terror samt ideologisk skolning ibland annat Sverige av kombattanter och andra skall vara tillåtet. Nu kommer dessa få det något svårare i sin argumentation eftersom världssamfundet med sin resolution avsett att skärpa dagens svenska lagstiftning ytterligare. Även Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Mehmet Kaplan kan komma att få det svårt då han tidigare jämfört resande jihadister med de svenska frivilliga under finska vinterkriget. De så kallade rebellstyrkorna i Syrien utgörs av terrorgrupper som Isis och andra al-Qaidainspirerade islamister vars syfte är att omvandla Syrien till en shariastyrd islamiststat. Säpo uppgav att det under förra året var minst 75 personer som reste från Sverige för att strida med dessa terrorgrupper och att det i nuläget inte finns några indikationer på att jihadresandet avtar. Detta är inte ett problem enligt socialdemokraternas ”naturlige samarbetspartner” men om ni frågar mig så är detta ett stort problem för Stefan Löfven om han skall skapa en trovärdig regering och om Kaplans resonemang är Miljöpartiets hållning.

Även Sveriges Unga Muslimer kommer sannolikt att protestera högljutt. Rashid Musa, ordförande, har tidigare hävdat att det handlar om engagerade ungdomar som reser till bland annat Syrien för att ”hjälpa till”. Under vems fana har Musa inte utvecklat vidare, inte heller med vilka metoder.

Det är fullt rimligt, anser jag, att hålla inne passen för de som utnyttjar det svenska samhällets skydd för att föra krig på andras territorium och inte under svensk flagg eller med ett svenskt riksdagsbeslut i ryggen. De som försöker sig på den form av historierevisionism som miljöpartiets Kaplan gjort gör nog klokt i att försöka sätta sig in i den situationen där och då. Då låg det faktiskt ett riksdagsbeslut till grund som möjliggjorde den svenska frivilliginsatsen. Och att föra krig på annans territorium under annan flagg eller att samla in medel för terrordåd alternativt skydda krigsförbrytare kan inte anses vara en mänsklig rättighet vilket nu det internationella samfundet en gång för alla markerat.

Vi kommer nog ändå se en infekterad, och rasifierad, debatt framför oss och hur Sverige förtrycker jihadister. Jag kan bara konstatera att om jihadister känner sig förtryckta av den form av lagstiftning som nu förbereds, på initiativ av FN, så kanske inte Sverige är det bästa av samhällen att uppehålla sig i. Kanske finns det andra stater där de som tycker att jihadister, resande nazister eller annan okontrollerbar verksamhet är av godo kan känna sig mer som hemma.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.