Konspirationer

  • Onsdag 3 sep 2014 2014-09-03
E-post 0

Nu börjar sakta men säkert media få upp ögonen för hur illa det är ställt inom flyktingmottagandet. I gårdagens Aktuellt (17:40 in i sändningen) speglas en del av problematiken. Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, gör dock en rätt slät figur när han gömmer sig bakom Lagen om Offentlig Upphandling och påstår att det alltid är lägsta pris som skall råda och att Migrationsverket sitter fast i lagrummet. Detta är inte osanning men nästan. Som upphandlande myndighet så kan Migrationsverket lägga till ett antal kriterier och själv ta beslut om viktningen mellan dessa krav. Boendetäthet, närhet till primärvård, sociala aktiviteter är inte alls omöjliga att få in och Ribbenvik hade tjänat på ett större mått av ärlighet i detta. Att säga som det är – det är lägsta pris som viktas tyngst eftersom hela området annars riskerar att spränga alla tidigare prognoser. Skall dessa Anläggningsboenden ha en rimlig närhet till adekvat primärvård samt även kunna erbjuda någon form av social aktivitet eller inledande arbetsmarknadsförberedelser så hamnar vi i närheten av storstäderna. Med dess väsentligt mycket högre lokalkostnader. Och kanske i förlängningen så skulle något boende hamna i obehaglig närhet till Södermalm med opinionsbildare och tunga mediala aktörer Croneman, Aschberg, Petersén, Bodström med flera. Det är inte utan att det finns grund för konspirationteorier eftersom Stockholms Stad klagar högljutt när de måste ta emot 26 ensamkommande flyktingbarn samtidigt som Västra Å får finna sig, med sina 120 invånare, att härbärgera 100 nya flyktingar med en veckas varsel.

Att Ribbenvik, och Migrationsverket, gömmer sig bakom LOU är en sak men att journalisten inte i den stunden lyckas genomskåda bluffen är bara deprimerande. Situationen är faktiskt långt mycket värre än vad SVT reportageteam lyckats beskriva och borde vara graverande för Migrationsverket att de inte lyckas lägga in mjuka krav, som förutsättningar till hygien, antal boende per ytenhet, social verksamhet samt förberedande språkutbildning och arbetsmarknadsförberedelser. Det kan, anser jag, inte uteslutas att det finns en politisk styrning i dessa upphandlingar av olika skäl för så inkompetent som Ribbenvik annars ger intryck att vara borde vara skäl för omplacering om det är humanistiska förtecken som skall tas in i flyktingmottagandet.

Inte utan att hela reportaget istället för att besvara frågor kom att resultera i fler frågetecken om hur det egentligen är ställt. Och i vems intresse en del personer agerar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se