Lydiga lakejer

  • Torsdag 4 sep 2014 2014-09-04
E-post 0

Att driva asylboende kan vara en god affär. Det framkom tydligt när SVT i går inledde sin serie granskningar av branschen. Många av de 20 undersökta aktörerna gör stora vinster, och två av bolagen har en rörelsemarginal som överstiger 50 procent. Det är anmärkningsvärt höga siffror och en tydlig signal om att Migrationsverket, som upphandlar dessa boenden, brottas med en rad svårigheter just nu. Men vinstnivåerna är inte huvudproblemet skriver Amanda Björkman, DN Ledare, och menar att det stora problemet har varit att Migrationsverket inte tidigare fått driva anläggningsboenden i egen regi.

DN ser sig själva som opinionsledande men för att vara detta så krävs kompetens och holistisk analysförmåga. Något som med dagens signerade ledare lyser med total frånvaro. Björkman upprepar en halvsanning och tror att den blir sann och kan skymma den egentliga debatten. En asyl- och immigrationsprocess som har havererat till den milda grad att den riskerar att framkalla en systemkollaps i andra välfärdssystem.

Migranter tvingas till sysslolöshet i åratal. Sysselsättningsgraden efter sju år hankar sig strax över 57 procent att jämföra med rikssnittet som ligger på knappa 70 och i fler och fler kommuner och landsting så blir detta allt kännbarare. Björkman ser inte ut att vara något annat än en lydig lärjunge till bland annat Philip Legrain som i svepande ordalag, pekandes på enskilda statistiska poster, påstår att ingen migration påverkar välfärdssystemen i någon mån. Legrains bok, som rent generellt har hyllats av liberala och neokonservativa, ”Invandrare vi behöver dem”, är i sammanhanget lika intressant som anslag som direkt vilseledande. Lösryckta fakta påstås bilda större sammanhang och Legrain kan mycket väl ha sina poänger men väljer att aktivt bortse från svenska statistiska sammanhang – som den långa etableringstiden på arbetsmarknaden i Sverige – eftersom de inte passar in när han påstår att alla diasporor består av människor som vill arbeta och därmed är kapabla att försörja varandra och inte utgör en kostnad. Han har inte, lika lite som Björkman, besökt något Anläggningsboende i Sverige eller ens tilltalat någon av alla de 11 000 flyktingar som erhållit sitt uppehållstillstånd och i många fall fortfarande efter två år på en yta på 12 kvadratmeter tillsammans med mellan tre och fem andra väntar på en kommunplacering och introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Att DN missat detta kan bara förklaras med att de aktivt förnekar dagens situation samtidigt som Alliansens skattesänkningar med 120 MDR SEK inte rustat välfärden bättre på något sätt för att möta dagens nyanländas behov av vård, skola och omsorg. Systemen närmar sig en punkt där de inte kommer kunna fungera längre heller för andra som har behov av dem.

Alliansen har dränerat den svenska välfärden på resurser samtidigt som bostadsbyggandet står still i en politik som i skönmålande termer skulle kunna kallas för passiv. Alla debattörer, och i praktiken all självutnämnd expertis förutom landets ledarredaktioner, är i praktiken rörande överens att en lyckosam integration är beroende av bostäder i närhet till dynamiska arbetsmarknader samt relevanta resurser i mottaganet i form av vård och utbildning. De 11 000 arma själar, som varje vecka får sällskap av 2 000 sökande till, utan vare sig bostad eller arbetsmarknadskontakt, torde vara tecken nog på att systemet havererat. Och en ledtråd till att även andra system och samhällsekonomi rimligen borde påverkas på något sätt. Att inte DN Ledarredaktion med sina tyckare av olika kaliber fångar detta utan ser operatören av Anläggningsboenden som huvudproblem säger en del om vidden av den annalkande katastrofen.

Det finns ett talesätt att det värsta som finns är en idiot med makt eller inflytande. DN har idag placerat sig på den gränsen. Aktiv förnekelse av huvudproblemet. Eller inkompetens. Välj vilket. Jag trodde faktiskt, som socialliberal, att såväl Bonnier, DN som Peter Wolodarski som ansvarig utgivare var förmögna till bättre. Men jag bedrog mig. De spelar lydigt med på vägen till systemkollapsen. Lydiga lakejer och det får mig att fundera på vad de fick i retur. Eller om de bara är något så simpelt som inkompetenta med medial makt.

 

Annat: Brix.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se