Mardrömmen

  • Lördag 20 sep 2014 2014-09-20
E-post 0

Ett villkor från de tre Allianspartier som har någon form av dialog med Stefan Löfven att underlätta en regeringsbildning är att Socialdemokraterna ansluter sig till den överenskommelse som Alliansen slöt med Miljöpartiet om bland annat invandringen och papperslösas villkor. Det finns goda skäl att, utan rasistiska förtecken, ifrågasätta såväl överenskommelsens relevans idag och om det är rätt väg att gå om nu Stefan Löfven vill bryta nacken av Sverigedemokraternas tillväxt. Såväl Fredrik Reinfeldt som duon Fridolin – Romson har sedan 2012 valt att försöka bekämpa Sverigedemokraternas tillväxt genom att i sina lösningar lägga sig så långt ifrån dessa som möjligt. När Sverigedemokraterna har velat stänga gränserna har motmedlet, i tron att kunna utplåna SD, från Alliansen varit att lägga ett totalt motsatt förslag. Alice Teodorescu skriver en debattartikel på SvD Brännpunkt med fokus på att moderaterna måste ta valresultatet på allvar men även socialdemokraterna måste, i det märkliga segerrus som nu råder, börja analysera valresultatet och ställa sig frågan om hur de vann valet. Om de nu egentligen vann valet.

I valet till riksdagen 2010 fick SD 5,7 procent. 2014 fick de 12,9 procent. Sverigedemokraterna följer i allt väsentligt den valanalys som Daniel Poohl gjorde på Expo 1998 där han prognosticerade en fördubbling av stödet till Sverigedemokraterna vid varje allmänt val. Poohls prognos har slagit in även fast Poohl ligger i underkant.

Hur ser situationen ut idag?

Idag sitter 12 200 nyanlända med beviljat permanent uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering, totalt bodde 46 150 i Migrationsverkets boenden den 1 september med stora demografiska skillnader. Stockholms stad och län är underrepresenterat i statistiken och huvuddelen bor på privata anläggningsboenden ute i landet. Allt fler kommuner säger nu dessutom upp avtalen med Migrationsverket för att de upplever stora utmaningar med att integrera de nyanlända som redan kommit. I socialdemokratiska Surahammar har man tidigare tagit emot det dubbla än avtalat men måste nu slå till bromsen. Exemplen kommer bli fler över tid och Migrationsverket har själva i sin prognos konstaterat att senast 2017 så kommer Sveriges invandringspolitik inte längre vara reglerad. Och skulle de nyanlända nu efter ett par år i väntan på kommunplacering, inte sällan på privat drivna anläggningsboenden som det i Blinkarp i Röstånga, Svalövs kommun, där sex vuxna män delar på en yta på tolv kvadratmeter och där 18 personer delar på en toalett, väntar andra utmaningar. För individ och samhälle.

Docenten i Nationalekonomi Tino Sanandijaj sågar bland annat Margot Wallströms argumentation att invandring är en lönsam affär. Wallström baserar sin argumentation på en rapport från OECD som de själva senare till del backade på. Statistiska Centralbyrån skriver: ”Utrikes födda förvärvsarbetar i betydligt mindre utsträckning än inrikes födda. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20–64 år. Detta placerar Sverige på en bottenposition internationellt: ”Sverige är sämst av alla länder i organisationen OECD, som samlar världens rikaste industrinationer, när det gäller att få in utrikes födda på arbetsmarknaden. Och facit låter inte vänta på sig. Enligt Socialstyrelsen går 57 procent av socialbidragen till utrikes födda hushåll, vilka utgör cirka 15 procent av befolkningen.

Enligt muntliga uppgifter utgör kvaliteten på SFI, Svenska För Invandrare, ett stort hinder för integration. Den högsta nivån på den allmänna SFI:n som ska klaras av inom två år ger den enskilde kunskaper i nivå med en sjätteklassares. Därefter förväntas den enskilde vara rustad för folkhögskolestudier, komvux, postgymnasiala studier eller arbete. Det borde säga sig självt att många ramlar ur systemen redan här och om det nu är någon som inte tror på det kan ett besök på Sergels Torg i Stockholm tjäna som ett exempel på vad som utgör slutstation för många vars drömmar slogs i kras. Ett tränat öga kan se hur de olika etniska grupperna säljer narkotika till sina egna olycksbröder och ett besök på närmaste bårhus eller polisstation uppvisar ett galleri av krossade livsöden som kom till en havererad svensk flykting- och invandringspolitik. Vi pratar inte om enstaka fall, vi skulle kunna säga att det är en form av byråkratisk etnisk rensning som pågår. Det är manschettmord, det är främst lågutbildade män från nordafrika som avlidigt till följd av en överdos som återfinns i de liksäckar som varje vecka lämnar Stockholms innerstad.

Varför ska det vara så svårt att erkänna svensk invandrings- och flyktingpolitik har havererat helt och hållet. Varför skall det vara så svårt att säga till väljarna att för de flesta grupper är en integration i samhället minst två generationer bort och att vår flyktingmottagning är främst en fråga om humanism som måste få kosta pengar och kommer ta resurser. Varför ska det vara så svårt att vara ärlig och uppriktig.

Paul Collier, i sin bok ”Exodus” pekar på att invandring och migration är en lönsam affär för alla samhällen men att det skall ses över två till fyra generationer. Den första generationen blir i praktiken aldrig lönsam, den andra och eventuellt tredje har stora problem med anpassningen även fast det finns rikligt med enskilda undantag. Hur fort det går baseras på två, för en yttre betraktare, motstridiga argument:

Kunskapen om ursprungskultur och modersmål samt kunskaper om svensk kultur och svenskt språk. Individen måste bottna i minst en av dessa och den så kallade Rinkeby-svenskan är ett direkt misslyckande. En mix av upp till sjutton språk och kulturer gör att individen inte bottnar i något. Och bottnar du inte kan du inte ta sats och samla kraft för att anamma något nytt.

Jag bedömer att den svenske väljaren i gemen inte har några större problem att anamma Colliers slutsatser och inte heller att avsätta delar av våra gemensamma resurser för en human flykting- och invandringspolitik. Idag har vi misslyckats med bägge. Istället för att säga ”vi kommer ta 2 000 kronor från dig för att vara ett humanitärt mottagarland av de som har det svårast” så säger politiker, med kniven på strupen och byxorna nere, ”vi tog 4 000 av dig för att ge illusionen av en humanitär stormakt men det ser ut som misslyckades i steg två”.

Om nu Stefan Löfven anammar Alliansens neoliberala invandringspolitik, som förhandlades fram med Miljöpartiet som en motvikt mot vad Sverigedemokraterna anser, så kommer han och resten av det politiska landskapet betala dyrt för den strategin. Jag säger inte att vi måste stänga gränserna men vi måste vara helt ärliga med väljarna och säga som det är. Dagens överenskommelse kommer på sikt vara i behov av stora förändringar i vårat välfärdssystem, med de prognosticerade volymer som förväntas så kommer framför allt primärkommuner sättas under en extrem press och vissa delar av vården hamna på gränsen till systemkollaps. Utöver det kommer inte heller bostäderna räcka till och skulle det vara så att svenska ungdomar får se sig bli omsprungna av nyanlända i bostadsköerna så kommer inte reaktionerna låta vänta på sig. De nyanlända kommer betala ett högt pris för att dagens politiska ledarskap tillåter ett systemhaveri fortsätta. Det är inte de nyanländas fel, det är faktiskt en överenskommelse mellan Allians och Miljöparti som i grunden är neoliberal och som nu börjar löpa amok. En överenskommelse om ett system som havererat.

Om nu Stefan Löfven förbehållslöst, och utan att tillföra detta system de ekonomiska resurser de behöver bara för att idag börja fungera även om gränserna stängs över natt, anammar denna överenskommelse så kommer valet 2018 bli en mardröm för alla humanistiskt och ansvarstagande sinnade människor.

Varför ska det vara så svårt att erkänna att något havererat? Det går att göra det utan rasistiska förtecken. 

AF,

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se