Om inte pengar är ett problem – ge mig dina

  • Onsdag 24 sep 2014 2014-09-24
E-post 0

Li Jansson och Ulf Lindberg, bägge Almega, menar att för att få integrationen att fungera bättre krävs en ny, evidensbaserad integrationspolitik. Lärdomar kan hämtas bland annat från Australien menar de i en debattartikel på SvD Opinion som även är kritisk mot den svenska modellen för lönebildning som de hävdar stänger lågutbildade invandrare utanför arbetsmarknaden. Inte direkt oväntat så slängs denna grupp in i debatten om RUT-avdraget vilket är symptomatiskt för den debattstil som Almega är känd för. Och att artikeln har en tydlig neoliberal slagsida är uppenbart då Jansson och Lindberg hanterar information på exakt samma sätt som Philippe Legrain i boken ”Invandrare, vi behöver dem”. Ofullständig information parallellkörs med irrelevanta exempel. Legrains idétradition har landat i Almega.

Jansson och Lindberg pekar på Australien som ”det goda exemplet”. I Australien har utlandsfödda en högre sysselsättningsgrad än infödda och visst är det så. Men Jansson och Lindberg nämner inte att Australien har bland världens hårdaste immigrationslagstiftning. För att få ett inresetillstånd måste du antingen ha fått en anställning eller kunna uppvisa att du har yrkeskunskaper som adresserar bristyrken. Reglerna för ”secondary visa holders”, eller anhöriga är inte heller att jämföra med de svenska, de australiska regelverket medger inga undantag från försörjningskravet från de som innehar huvudvisumet. Det finns en utbredd låglönesektor inom service-yrken men den kännetecknas av en helt annan lönebildning än i dess svenska motsvarighet. Arbetsmarknaden, med ett högt antal lågavlönade serviceyrken, är inte att jämföra med den svenska. Vad de inte heller berättar är att Australien avvisar båtflyktingar redan till havs, har en hård attityd med direktavvisningar till Papua och är det land där ISIS agerar mest öppet och konfliktnivån är högst, den öppna rasismen gentemot invandrare från mellanöstern är dessutom på en nivå som skulle få den franska synen på romer att vara humanistisk.

Men visst. Det är i allt väsentligt en logisk konsekvens av att Philippe Legrains, tillika Manuel Barossos expert på migration, syn på tillvaron. Det enda som Almegas representanter inte säger rent ut är att vi skall bara ta russinen ur flyktingkakan. Endast ge permanenta uppehållstillstånd till de som snabbt kan komma ut i produktionen. De övriga får gå andra, okända och sannolikt mörka, öden till mötes.

De har däremot en poäng i att invandringspolitiken har havererat. De volymer vi har att hantera, och den behandling som flyktingar och andra nyanlända utsätts för till en kostnad av en försvarsbudget per år – och då är inte arbetsförmedlingens och kommunernas kostnader inräknade – är inte hållbar om vi fortsatt skall ha en gemensamt finansierad välfärd med hög kvalitet. För det är som rapparen Ken Ring har uttryckt det:

Om inte pengar är ett problem – ge mig dina.

Detta bör de samlade surdegstalibanerna på Södermalm, som inte tar emot en enda flykting i anläggningsboende per år men vill riva alla gränser mot omvärlden, hålla i huvudet nästa gång de öppnar munnen.

Almegas inspel i debatten är välkommet, vi är fler som måste kunna ta denna debatt utan rasistiska förtecken. Vad vi däremot måste hålla i huvudet är att Almega, i vanlig ordning, inte säger hela sanningen och att deras motiv är strikt präglade av arbetsgivarsidans krav på ekonomisk avkastning per capita och har inget med humanism att göra. Och vi måste från och med nu vara ärliga mot varandra och faktiskt erkänna att så som det ser ut nu, så kan det inte fortsätta samtidigt som våra gemensamma resurser inte räcker till i längden. Det finns inget rasistiskt i detta konstaterande.

PS: Läs gärna Brix Ski senaste postning om du inte gjort det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se