Svinhugg går igen

  • Fredag 19 Sep 2014 2014-09-19
E-post 0

Stefan Löfven har fått uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering och han utesluter inte att andra partier kommer till insikt om att det krävs samarbete över blockgränsen för att kunna styra Sverige samtidigt som Sverigedemokraterna ser ut att få bemanna posten som andre vice talman.

Det finns inget skäl för mig att kommentera Löfvens svårigheter och möjligheter. Tabloider, dagstidningar och annan media samt facebook och bloggar kryllar av olika spekulationer och spelteorier av olika former av ”initierade och säkra källor” som alla pekar i olika riktningar och om vem som har Löfvens öra och inte. Löfven har sina rötter i avtalsrörelsen och att han skulle spela med öppna kort är en orimlighet, det skulle gå emot hans natur som förhandlare. En sak vet vi och det är att så fort någon påstår sig sitta med säkra källor så ljuger den personen eller vill göra sig märkvärdigare än han eller hon är. De politiska partiernas ledning i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet har en god förmåga att täppa till när det gäller. Det gäller även moderaterna och de som kommer ihåg förvåningen 2006 över Carl Bildts återkomst kanske även kommer ihåg alla dessa experter som hade gissat i helt andra riktningar baserat på sina ”säkra källor”. Trots det ses de tydligen fortfarande som experter med just säkra källor i alla partier av sina olika arbetsgivare.

Det andra ämnet handlar om praxis. Jag anser det vara det enda rimliga alternativet att fortsätta följa praxis i valet av talman. Att frångå praxis kan bli dyrköpt och för socialdemokratin och de andra partierna på sikt samtidigt så vilar en skuldsedel som kommer att utmätas under mandatperioden i form av utskottsinitiativ för att skaka om regeringen Löfven. Socialdemokraterna hindrade bland annat en rad med reformer genom att SD, utan S kontroll, röstade för motioner som lyfte ut enskilda budgetposter ur Alliansens. Alliansen har inte glömt denna förnedring som gick emot vad de ansåg vara praxis och jag utesluter inte att ett svinhugg kommer att gå igen inom två år. Inom två år kommer Alliansen ha påmint socialdemokratin om hur det är att sitta utan parlamentarisk majoritet.

Svinhugg går igen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se