Den Humanitära Stormakten

  • Torsdag 30 okt 2014 2014-10-30
E-post 0

Bokprojektet är nu snart halvvägs, det är svårt att begränsa sig – jag har insett att det inte går att försöka täcka in allt – men nu har jag slagit stopp. Jag kommer inte täcka in hela kedjan och inte heller alla de bieffekter och sekundära processer som påverkar eller påverkas av migrationspolitiken. Det senaste stickspåret, introduktionen för ensamkommande flyktingbarn, fick bli det sista. Ett system som uppvisar stora brister där privata entreprenörer dominerar och där Migrationsverkets och kommunernas styrning i praktiken är minst sagt bristfällig. Jag har stött på exempel där 17-åringar placerats i en träningslägenhet som möblerats torftigt och hur hans eller hennes kontaktperson kommer förbi en gång i månaden med de 2 800 kronor som skall räcka till mat och kläder samt ett busskort. Det är den introduktion till vuxenlivet som den enskilde får och vid 18 års ålder förväntas, som myndig, stå på egna ben. För detta fakturerar bolaget mellan 25 000 kronor och 35 000 kronor. Vinstmarginalen är enorm samtidigt som vi kan fundera på hur dessa ungdomar klarar sig den dag de fyller 18 år. Som i en del fall inte vet om begrepp som socialtjänst eller annat. Vind för våg

Igår fick jag en fråga från en partikamrat om det fanns några kommuner som lyckats bra med sin integration. Javisst finns det sådana exempel, ett flertal, men i dessa kommuner så finns det ett antal parametrar som spelar in, precis som hur diasporan av nyanlända är sammansatt. Det finns även inbördes relationer i diasporan, om en grupp är överrepresenterad så uppstår även andra – mindre önskvärda – inlåsningseffekter som förstärks över tid. I vardagligt tal ”Ghettofiering” vilket jag kommer utveckla mer.

En annan parameter är hur pass väl civilsamhället engageras. Föreningslivet. Allt från fotbollsklubbar till Röda korset. I de områden dessa mobiliserats för att bidra med resurser för en lyckad integrationsprocess är spänningarna mindre och andelen misslyckanden mindre. En riksdagsledamot som jag talade med igår vitsordar detta men även under vilken last som primärvård och skola är i kommuner som, om de nu kan visa upp en lyckad modell, med att få kanske 40 till i knät. Utan föregående varning. Tidaholm kan tjäna som ett exempel, där ligger mottagandet på 6,7 nyanlända (kommunplacerade) per 1 000 invånare och de har en bra process med ett starkt civilsamhälle men fick så sent som för ett par veckor sedan ”extra tilldelning” bara därför. Även parametrar som lokal arbetslöshet samt tillgången på bostäder har visat sig spela in. Om vi i bredvid Tidaholm lägger Ludvika, med en högre arbetslöshet och som tog emot dryga 37 kommunplacerade per 1 000 invånare så begriper nog vem som helst att spänningarna stiger. Stockholms kommun ligger i mitten, runt 15 nyanlända kommunplacerade, men en arbetslöshet på endast dryga fem procent som helhet. Observera att detta bara är statistik över de kommunplacerade nyanlända, inte de 12 200 som sitter fast i Anläggningsboenden i väntan på just att få bli placerade och inte heller speglar detta sysselsättningsgraden inom olika diasporor. Denna statistik är extremt svår att få fram men jag tror jag kommer kunna ge en relativt rättvisande bild.

Huruvida en migrationsprocess blir lyckosam, och därmed lönsam, är en komplex fråga. De som påstår att all migration är lönsam för samhället bör fundera något över tidsperspektiv och sin egen relevans i debatten. Detsamma gäller de som pekar på USA, Australien och Kanada som exempel på att det går visst att även kortsiktigt få en ”affär” i detta. Dessa stater har en kultur och grundideologisk plattform som bas för sitt samhällsbygge som i grunden skiljer sig från den svenska. Liberalism och en migration som präglas av krav på egenförsörjning visavi solidariskt socialistiskt finansierad välfärd och övervägande asylskäl utan egentliga krav på egenförsörjning. Undantagen i lagen om egenförsörjning inom anhöriginvandringen är så pass många idag att lastiftningen saknar legitimitet.

Migration är nödvändig för alla samhällen men måste ses över tid. Inte en vecka eller två, utan generationer. Lönsamheten uppstår först efter i regel – om jag ska generalisera – två generationer, ibland upp till fyra, beroende på hur stark bland annat klankulturen är och hur pass koncentrerat i tid och rum som dessa anlänt samt hur väl förberett samhället har varit.

Det jag reagerat på är två saker under processens gång. Dels suget efter en sakbaserad debatt på lokal nivå men samtidigt hur de två största partierna från partiledningshåll konsekvent aktivt vägrat släppa fram debatten. Stefan Löfven förtjänar mycket stark och allvarlig kritik för att han fortsätter detta spår även som statsminister. Signalerna från kommunerna ute i landet, där kommun efter kommun nu börjar protestera, borde förskräcka men från hans sida hörs inte ett knyst. Fortsätter han den vägen så kommer han ha bäddat för en valförlust 2018 eller tidigare och att vi i det läget har tre partier på runt 20-25 procent i Riksdagen. I detta finns ingen garanti att Socialdemokraterna heller skulle vara störst, lika lite som att moderaterna skulle vara detta.

Boken, som nu fått sin titel “Den humanitära stormakten – en systemkritisk betraktelse” är nu planerad till första eller andra veckan i januari. Redaktionerna, som skall språk- och faktagranska materialet, är utsedda samtidigt som jag har en resa om sju dagar kvar för intervjuer som är inplanerad i slutet av november. Var den ges ut är inte klart ännu men jag räknar med att ha ett avtal med förlag klart under november månad.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se