Förlåt dem, ty de veta icke vad de gör.

  • Torsdag 16 okt 2014 2014-10-16
E-post 0

Regeringen förbereder en skatt på handelsgödsel, eller konstgödsel, från år 2016, sa miljöminister Åsa Romson i Ekot i går morse. Tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson, numera centerns talesman i landsbygdsfrågor, är kritisk till en sådan skatt. Samtidigt så står det nu klart att Socilademokraterna och Miljöpartiet aviserar en nedläggning av Bromma flygplats 2022. Eva Franchell, Aftonbladet, menar att detta inte är ett svek. När det gäller det senare beslutet, så är det inte ett svek mot väljarna men väl ett avtalsbrott. Avtalet om Bromma flygplats löper till 2038 och Stockholms invånare lär inte klara ett avtalsbrott utan omfattande skadestånd och viten. Med därtill hörande domstolsförhandlingar. Jag har ingen aning om hur ordföranden för Socialdemokraterna i Stockholms stad, Veronica Palm, tänkte när hon medgav sina borgarråd att gå med på detta men om planen är att låta domstolsförhandlingarna och skadeståndets storlek dominera valrörelsen 2018 så tänker hon nog fel. Men å andra sidan, ingen kan anklaga henne i sådana fall för att inte tänka utanför boxen då detta i sådana fall är så långt från boxen man kan komma.

När det kommer till den aviserade skatten på konstgödsel så är dock situationen än mer problematisk. Mikael Damberg utlovade i ATL, Lantbrukets Affärstidning, den 15 maj att inga reformer skulle genomföras med en socialdemokratisk näringsminister som skulle försvåra för Sveriges lantbrukare. Citatet finns i pappersformatet och länken är inte heltäckande – den talar bara om att lantbruket ska få lättare att låna pengar med honom som minister. Även detta är feltänkt, du kan aldrig driva en affärsrörelse med lånade pengar på längre sikt och hur de två reformerna, lättare att låna pengar och höjd skatt på konstgödsel, hänger ihop vill vi nog inte veta. Men helt klart är detta ett svek, något annat kan inte ens Damberg klara sig undan.

Det finns ett par ännu större problem med den höjda skatt på konstgödsel regeringen nu aviserar. Dels ur miljösynpunkt – konstgödsel är lättare att dimensionera och är utformad på ett sådant sätt att den bara stimulerar växten av utvald gröda och kan spridas med precision. Stallgödsel å andra sidan är svår att fördela, innehåller varierande halter av såväl kväve, ammoniak som fosfor och vi har idag inte de arealer av betesmark som krävs för att hålla en djurbesättning av den storlek så att konstgödseln kan ersättas. Större produktion av stallgödsel medför även större metangasutsläpp eftersom det är vederlagt att nötkreatur pruttar. Rätt rejält. Miljörörelsens motstånd till köttkonsumtion är främst betingat av just den klimatpåverkan som stora besättningar nötkreatur innebär med sina metangasutsläpp. Det tycks Romson glömt bort. Men det stannar inte där.

Regeringen försämrar nu förutsättningarna för stora delar av den svenska glesbygdens förutsättningar att vidmakthålla ett näringsliv. En lantbrukare håller även andra sektorer under armarna utöver att producera livsmedel. Åkare, snickare, elektriker samt mycket annat. Dessutom utgör alla dessa en skattebas för kommunerna. Dras denna skattebas undan försämras förutsättningarna för välfärd och, nu bör miljöpartister i gemen läsa noga, mottagningen av nyanlända samt även förutsättningarna för dessa att komma i arbete. Just lantbruk, såväl jordbruk och skogsbruk, har den egenheten att den bedrivs bara i glesbygd utanför tunnelbanenätet. Humlegården och Tantolunden är inte åkermark, de är rekreationsområden för storstadborna för att ta ett exempel.

Så nej. Regeringen i allmänhet får underkänt på Romsons första steg som minister. Inte heller Damberg eller storstadsbon finansminister Andersson klarar sig undan kritik. De rycker undan, bit för bit, förutsättningarna för svenskt lantbruk att överleva och de gör det på ett sätt som både ökar miljökonsekvenserna som de driver dessa mot konkursens rand och de rycker undan förutsättningarna för en stabil ekonomi i de kommuner som tar emot flest nyanlända. En bedrift som torde vara svår att uppnå genom bara ett beslut men de lyckas över förväntan. Dubbelidioti skulle jag kunna kalla det men gör det inte. I dag kan jag bara konstatera att min regeringen sammanfattas bäst av aposteln Lukas i Bibeln. Lukas 23:34.

Förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se