Kan Gustav Fridolin simma?

  • Fredag 24 Okt 2014 2014-10-24
E-post 0

Ministern för Högre Utbildning och Forskning, Heléne Hellmark Knutsson (S), förbereder en reträtt från förslaget att lägga ner de svenska instituten ibland annat Istanbul som bedrivit humanistisk forskning i decennier efter massiv kritik. Det kanske är det förslag som fått mest medial uppmärksamhet i regeringen Löfven-Romsons budget så här långt. Men det är inte det enda exemplet på ogenomtänkta politiska förslag från en regering som nu måste höja sin egen inlärningskurva rejält och kalla in sådana som kan det hantverk som kallas ”politisk analys”. Det kanske mest graverande exemplet på hur illa koordinerad dess politik är ligger under Gustav Fridolins (MP) ansvarsområde.

Den förra regeringen utlovade 1,4 miljoner kronor till SUI (Sjöfartens Utbildningsinstitut), för praktikplatser till sjöss. De pengarna fanns inte med i den nya regeringens budgetproposition som lades fram igår. Den fartygsförlagda utbildningen är avgörande för att sjöbefälsstudenterna ska få avlägga sjökaptensexamen.

Miljöpartiet, som är det parti som slagits hårdast för att fler transporter skall gå på räls och köl och som dessutom har det yttersta ansvaret för utbildningspolitiken stryker ett tjockt streck över sjöfartens förutsättningar att bemanna nya svenska fartyg med svenskutbildat befäl. Sannolikt helt medvetet då miljöpartiet har en tendens att tycka att utländsk arbetskraft kan kompensera för svensk kompetensbrist. Systemkännedomen om sjötransporter och vad som krävs för en sjökapten i svensk kustfart är lika liten som antalet litrar miljövänlig bottenfärg på miljöministerns fritidsfartyg.

Det är klart att om MP stryker utbildningen – till och med inom ett för MP prioriterat område – så fullföljer man åtminstone en intention. Men har man å andra sidan som ambition, i linje med regeringsförklaringen, att öka antalet svenska arbetstillfällen inom miljövänliga transportslag ter sig onekligen budgetprioriteringen rätt märklig. Gustav Fridolin, MP, förtjänar kritik. Inte bara från socialdemokrater och Alliansen. Han förtjänar även stark kritik från sina egna för att han prioriterar ner den yrkesutbildning som passar kanske bäst i de av MP aviserade framtidsbranscherna.

Jag vet inte vem det säger mest om. Regeringen som helhet eller Gustav Fridolin som ansvarig minister. Och det börjar oroa mig att inte Stefan Löfven eller Magdalena Andersson har bättre kontroll över hur väl regeringens stora ord i regeringsförklaringen rimmar med dess budget. Hoppet att Fridolin skulle ha någon som helst systemkompetens inom hans område övergav jag redan under valrörelsen.

Någons inlärningskurva måste börja stiga nu, rejält. Fridolins första manövrar på det område han ansvarar för – och som skulle kunna bidra substantiellt till att bidra till en omställning av transporterna av gods genom utbildningen av sjöbefäl – bådar riktigt illa. Fridolin är kanske ute på lite för  djupt vatten utan att bottna i en gapig retorik nu och jag tycker inte att han simmar något vidare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se