Glad idag, ledsen i morgon?

  • Torsdag 23 Okt 2014 2014-10-23
E-post 0

Så presenterades den, regeringen Löfven-Romsons första budget. Huvudpersonen själv är dock inte närvarande i kammaren då han i Bryssel för Alliansens talan i klimatförhandlingarna inom EU efter att regeringslinjen förlorat voteringen i EU-nämnden. Men nu presenterades den och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt låter meddela att han är nöjd i SR Ekot. Väl så, men med en nöjd Jonas Sjöstedt så kommer det innebära, med rätt stor sannolikhet, att det finns fem partier i riksdagen som kommer vara missnöjda i större eller mindre omfattning.

Budgeten då? I stora avseenden inga större överraskningar, det mesta var känt och satsningarna på välfärd och jobb är något som onekligen behövs. Det finns dock anledning att rikta mycket stark och allvarlig kritik på näringsområdet i allmänhet och då jordbruksområdet i synnerhet. Miljöpartiets genomslag i budgetarbetet är lika tydliga som skadliga och där även Näringsminister Mikael Dambergs oförståelse för företagandets villkor spelat in. Damberg, en mycket kompetent skolpolitiker, sadlade mitt under förra mandatperioden om till näringspolitik och har aldrig suttit i näringsutskottet, än mindre haft någon bredare egen erfarenhet av näringslivet förutom prao-perioder bevakade av media och några studiebesök. Detta slår tyvärr igenom med full kraft.

Regeringen aviserar höjda miljöskatter på gödsel- och bekämpningsmedel för att ”provocera fram rationaliseringar och andra odlingsmetoder”. Sverige har redan idag världens hårdast reglerade jordbrukssektor och våra råvaror håller redan idag högsta standard, i praktiken fria från det mesta. Höjda skatter på detta område kommer leda till uppsägningar och till att viss lantbrukare helt enkelt till slut ger upp med ökad import av genmanipulerade och sönderavlade produkter som följd. Med höga halter av såväl antibiotika som gifter.

Idag tjänar dessutom en genomsnittlig lantbrukare faktiskt mindre än en IF-Metallmedlem men med långa arbetsdagar, utan lagstadgad semester, och krav på sig att vara mer än bara lantbrukare. Han måste vara mekaniker, kemist, biolog samt mäklare på råvarubörserna och mycket mer än så. Dambergs recept, att det skall bli lättare att låna pengar för lantbrukarna, vittnar om en total oförståelse och skrämmande syn på företagande.

Skärmavbild 2014-10-23 kl. 10.47.36

Du kan inte bygga din affärsverksamhet på lånade medel, du måste visa vinst i rörelsen. Det är elementa. Punkt. Det är stabila villkor, bättre spannmålspriser, större skördar och fler kunder som bygger din verksamhet som lantbrukare. Inte att banken lånar ut mer pengar även fast dagens jordbruk möjliggörs genom olika typer av avdrag. Regeringen Löfven aviserar i praktiken en halvering skatterabatten som jordbruket har för fossila bränslen. Sådant som driver traktorer men även elektriciteten som värmer upp växthus så vi kan äta svenska tomater lpngt in på hösten. Genom detta så tror regeringen Löfven-Romson att jord- och skogsbruket, som redan idag har små marginaler, att de på tre månader kan provocera fram ”rationaliseringar”. Det går inte att plöja en åker på mer än ett sätt om vi inte går tillbaka till häst och enmansplog. Det går inte att köra en skogsavverkningsmaskin på mer än ett sätt om vi nu skall ta tillvara det “gröna guld” som Stefan Löfven talat sig så varm om. Hur vi nu skall skörda detta “gröna guld”, i en bransch med svag lönsamhet (fråga Skogsarbetarfacket) är och förblir en gåta efter att ha läst regeringens budget.

De produktionstapp som nu blir effekten på några års sikt inbillar sig då Löfven-Romson med att det ska bli enklare att låna pengar för jord- och skogsbrukare. Vi skall i detta läge ha fullständigt klart för oss att många, de flesta, banker och landshypotek dessutom börjat skruva åt lånemöjligheterna för lant- och jordbrukarkollektivet som de anser är för hårt belånade så hur Dambergs utfästelse skall bli verklighet är onekligen höljt i töcken. Såvida han inte lånar ut pengar ur regeringens plånbok. Det senare dock omöjligt. Och han är idag Sveriges näringsminister.

Det finns som sagt både glädjeämnen och mörka, mörka, moln i budgeten. Huruvida den överlever manglingen i riksdagen återstår att se. En nöjd Jonas Sjöstedt idag kan mycket väl vara en mycket missnöjd sådan när behandlingen och voteringen i Riksdagen är över. Själv hoppas jag att de poster som berör jordbruket, som har klara miljöpartistiska och därmed utopiska inslag, åker i papperskorgen tämligen omgående. I varje fall om vi vill ha någon form av egen livsmedelsförsörjning kvar på sikt. Vi är idag bara självförsörjande till 50 procent, hälften av vad vi konsumerar. Och med regeringen Löfven-Romsons politik kan vi nog se framför oss ökad import, på skitiga lastbilar genom Europa och Sverige, av bland annat portugisiska, polska och danska produkter som är så fullpumpade med antibiotika eller genmanipulerade att de nästan är självlysande. Och om det är någon som tror att vi kan genom förbud hindra detta? Lycka till, det är omöjligt då det är ett ingrepp i den fria rörligheten av varor. Men det är det ingen som talar om, sannolikt för att denna analys – den politiska analysen – gått och blivit för svårhanterlig för våra folkvalda.

Regeringen Löfven-Romsons budget kanske får godkänt ur ett Stockholmsperspektiv men då med tvekan. Helt klarlagt dock är att detta är en av de landsbygdsfientligaste budgetarna vi sett på många år. De höjda pålagorna, och det snabba avvecklandet av skattesubventioner som varit nödvändiga, kommer få stora effekter i alla de kommuner som idag är beroende av en levande livsmedels- och skogsproduktion. Näringssektorer som redan har svag lönsamhet gör nu regeringen ännu svagare. Och har dessutom mage att säga att för att kompensera för detta ska näringsidkaren låna pengar istället. Näringssektorer som per naturlighet inte är storstadsnära och som av en ren slump sammanfaller med de kommuner som bär den tyngsta bördan av omhändertagandet av nyanlända.

Det här slutar aldrig väl om nu inte utskottsbehandlingen i Riksdagen kan får regeringen på reträtt och bättre – framför allt mer realistiska – tankar. Jonas Sjöstedts glädje idag kan mycket väl, även i andra perspektiv, kommit att ha förbytts i sorg redan i morgon.

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se