Lantisar är smartare än Stockholmare.

  • Lördag 18 okt 2014 2014-10-18
E-post 0

Förbifart Stockholm, Bromma Flygplats och Slussen har ett gemensamt. De är alla infrastrukturprojekt av mer eller mindre riksintresse som alla har åkt av och an i Stockholmspolitikens märkliga kvarnar. Beslutat, upprivet och framskjutet. Bromma Flygplats är själva navet för inrikesflyget och näringslivet ute i landet har reagerat kraftfullt på nedläggningsbeskedet som blir allt mer höljt i dunkel. Förbifarten är även den ett riksintresse, kanske framför allt för kommunerna i norra Stockholms län, för godstransporter som inte ska behöva ta senvägen genom Stockholms stad.

Ser vi detta i perspektivet av Dennisöverenskommelsen, som idag är nästan 25 år gammal, så framträder även ett annat mönster. Dennisöverenskommelsen nåddes 1992 och slöts i två etapper. Den första överenskommelsen skedde under ordförandeskap av förre riksbankschefen Bengt Dennis (därav namnet) i januari 1991. En slutöverenskommelse nåddes i september 1992 under ledning av det moderata trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson. Bakom Dennispaketet stod socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Stockholms län och stad. Överenskommelsen godkändes senare av riksdag, regering, landsting och berörda kommuner. Projekten skulle genomföras under en femtonårsperiod. De projekt som ingick i Dennispaketet skulle genomföras under en femtonårsperiod och är idag under slutförande om vi bortser från Östra Länken som skulle fullborda ringleden runt Stockholm.

Jag kommer ihåg när den havererade. Det var någon gång i början på 1990-talet då Mats Hulth var tvungen att ge efter för Stockholmspartiet och backa ur överenskommelsen. Ett par år senare klagade Mats Hulth rätt högljutt på Nackas kommunalråd Erik Langby som lät riva hela Lugnets Industriområde för att bygga Sickla Sjöstad. För Sickla Sjöstad hade Nacka projekterat 0,7 bilar per lägenhet och Hulth insåg snabbt vad det skulle innebära för Stadsgårdsleden i rusningstrafik. Hulth anklagade Nacka kommun för att försämra miljön på självaste Södermalm med alla bilar som skulle ta sig genom staden. Jag kommer aldrig glömma Langbys svar i Svenska Dagbladet:

”Vi Nackabor är vana vid att hålla våra löften. När vi projekterade Sickla Sjöstad var Dennisöverenskommelsen fortfarande giltig. En förutsättning för att vi skulle kunna bygga bostäder. Det var du, Mats Hulth, som backade ur den och nu står vi utan den Södra Länken som vi hade kommit överens om. Det kan inte ligga på vårat ansvar att ta konsekvenserna av dina beslut”.

Av Mats Hulth hördes sedan intet mer i ärendet men Södra länken kom till slut på plats. Verkligheten hann ikapp Stockholmarna helt enkelt och gjorde den oumbärlig.

Vad vi kan lära av detta är att Stockholmspolitiken generellt har kroniska svårigheter med att planera och genomföra alla större infrastruktursatsningar som är mer omfattande än att måla om ett redan befintligt övergångsställe eller reparera ett trafikljus. Alla projekt försenas, utreds igen, överklagas, rivs upp eller skjuts framåt. I en aldrig sinande malström av politiskt käbbel och populistiska utspel. Stockholm skiljer sig i grunden från övriga landet där plan- och genomförandeprocesser inte alls visar samma tafatthet utan präglas av pragmatism och samhällsnytta. Och sådana här tider kan nog Kindberg-Batras ord komma till användning. Fast tvärtom, eftersom det är tveksamt om 08-orna verkligen skall få blanda sig i infrastrukturprojekt:

Lantisar är smartare än Stockholmare. Eller i varje fall bra mycket mer effektiva.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se