Sekulärt eller inte, socialdemokraterna måste välja väg.

  • Fredag 24 okt 2014 2014-10-24
E-post 0

Min partimotion där jag föreslår att Socialdemokrater för Tro och Solidaritets ständiga inadjungering i Socialdemokraternas Verkställande Utskott – vårt mäktigaste beslutande organ – unika position skall avskaffas. Jag anser inte att det är rimligt att ett i grunden sekulärt socialdemokratiskt parti ger de med religiös övertygelse en särställning FÖR deras övertygelses skull. Tro och Solidaritet utgör idag c.a sju procent av medlemmarna i socialdemokraterna och åtnjuter, anser jag, en positiv särbehandling i jämförelse med andra intressenter.

Jag har inga problem men en persons tro, snarare tvärtom kan det berika en persons liv. En persons religiösa tro kan till och med berika andras liv. Vid rätt tillfällen och i rätt mängd. Men. Som socialdemokrat anser jag att i respekt för väljarna får det aldrig vara någon tveksamhet i vilken övertygelse jag håller högst. Den sekulära socialdemokratin. Våra rötter.

Replikskiftet med Tro och Solidaritets ledning i partiorganet AiP är tämligen häpnadsväckande. Förutom att de hela tiden glider undan mina ganska precisa frågor hur de ställer sig till Tro och Solidaritets styrelsemedlem Adrian Kabas ganska antisemitiska utfall så avslutar det sin senaste replik på det mest märkliga sätt:

”För det är förstås staten som skall vara sekulär, inte samhället”.

Och därmed sätter de, tror de sannolikt, punkt i debatten. Vi skall inte ha ett sekulärt samhälle. Och det är därför det är nödvändigt för dem att sitta i Socialdemokraternas Verkställande utskott för att bevaka detta intresse.

Problemet för Tro och Solidaritet är, bedömer jag, att de inte riktigt har förstått målkonflikten i deras positionering. Religion och politik har bägge formulerat ett och samma slutmål – en bättre värld att leva i. Men vad är en bättre världsordning? Hur ser vägen ut dit? Kommer män och kvinnor under den resan åtnjuta samma villkor? Har alla rätt till sin religiösa eller politiska övertygelse under den resan? Hur är synen på homosexualitet? Under hela resan. Och även vid slutmålet. Detta är frågor som Tro och Solidaritet haft mycket svårt att besvara på ett entydigt sätt och deras slutkläm, att samhället inte skall vara sekulärt – är illavarslande. Om olika religiösa tolkningar, och inte minst tillämpningar, skall få råda i samhället otyglat så kan vi nog se rätt mycket av sådant den sekulära staten i årtionden, och århundraden, arbetat bort. Och vi skall ha klart för oss att vi har en lång väg kvar innan de tre abrahamitiska religionerna kan sägas ställa sig bakom homosexuellas rättigheter.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är dock mycket tydliga i sin slutreplik. Samhället skall inte alls vara sekulärt i deras värld. Med allt vad det innebär i sin praktik.

Du kan läsa, och även ladda ner, motionen som upprört så många känslor nedan. Om du är medlem i Socialdemokraterna och tycker den är något för nästa partikongress att sätta tänderna i får du gärna skicka in den i eget namn.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se