Urspårat

  • Fredag 10 okt 2014 2014-10-10
E-post 0

Anders Lindberg, Aftonbladet, anser att Sverige bör hoppa av det projekt som polisen nu genomför genom att kontrollera identiteten hos de med utländsk härkomst i syfte att hitta papperslösa flyktingar. Det så kallade ”Super-Reva”. Eller rättare sagt Mos Maiorum om vi skall använda oss av Europeiska Unionens beteckning. Lindberg menar att projektet saknar legitimitet då det är främst mörkhåriga och mörkhyade som kommer kontrolleras vilket i sig skulle då vara rasprofilering vilket inte är tillåtet och ställer de flyende från IS härjningar i Syrien och Irak mot projektet. På exakt samma sätt som hans värsta antagonister, Sverigedemokraterna, ställer grupper och statens åtagande mot varandra i sin retorik ställer Lindberg statens behov av att upprätthålla legitimitet i en lagstiftning mot flyktingars behov av skydd. Lindberg redovisar inte heller fullt ut vad Mos Maiorum har för överordnat syfte, att kartlägga människosmuggling och människohandel.

Att debatten är helt urspårad måste därmed anses fullt ut bevisat. Lindberg använder sig av samma retoriska knep som Sverigedemokraterna när han ställer olika intressen mot varandra. När Sverigedemokraterna ställer den kommunala ekonomin med välfärdsåtaganden mot mottagandet av flyktingar så ylar de flesta. När nu Lindberg ställer statens behov, och ansvar, mot IS flyktingar – vilket dessutom inte är helt sant då framför allt de från Syrien per automatik får permanent uppehållstillstånd – så gör han exakt samma sak. Och vad Lindberg har för lösning på hela problemet, allt ifrån prioriteringen av välfärdsstatens resurser i relation till kostnaderna för nyanlända till problemen med människosmuggling, får vi inte veta. Trots att Lindberg varit den främste i ledet sedan många år har han fortfarande inte presterat en sammanhållen lösning där statens resurser och humanism har kunnat balanseras. Idag väntar över 12 000 nyanlända med uppehållstillstånd på kommunplacering. Ytterligare 36 000 sitter fast i asylprocessen under förhållanden som i många fall är värre än de för inburade hundar och vi har ett okänt antal papperslösa som driver för vinden i det svenska samhället. Och vi tar emot mellan 2 000 och 3 000 nya varje vecka.

I den enkla modell som Lindberg lägger fram för läsaren är det inte svårt att komma fram till att hans lösning, att hindra polisen från att leva upp till europeiska överenskommelser, självklar. Men världen är inte så god att den modellen fungerar. I blandningen av diasporor på flykt finns det dels de utan legitima skäl för att få uppehålla sig i Sverige men även de med mörkare planer i sinnet. Och det stora flertalet har inte kaukasiskt ursprung.

Polisen måste, för att upprätthålla en legitimitet i lagstiftningen, börja någonstans. Med de begränsade resurser polisen har för detta så ter det sig naturligt att de börjar med mörkhåriga och mörkhyade och skulle det vara så att de för varje ID-kontroll av en mörkhårig i den etniska balansens tecken skulle vara tvungna att kontrollera en blond och blåögd person så rasifieras debatten ytterligare. Polisen, och stora delar av allmänheten, skulle sannolikt anse att det politiskt korrekta skulle börja bli löjeväckande. Och då, om inte förr, är faktiskt rätt mycket i potten. Om de lagar som stiftas inom ett område inte kan upprätthållas av opinonspolitiska skäl så urholkas inte bara dessa lagar. Även andra lagar urholkas.

Detta ser inte Lindberg. Ännu mindre klarar han ut att komma med en konstruktiv, genomförbar, lösning. Debatten är urspårad och jag ser få eller inga möjligheter att få någon sans i den under överskådlig tid och att när nu Lindberg använder sig av exakt samma retorikmodell som Sverigedemokraterna så blir det det slutliga beviset på att debatten om invandring och flyktingmottagande från vänsterhåll nu helt tappat all sans och alla nyanser.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se