Våldsmonopolet på reträtt

  • Måndag 27 okt 2014 2014-10-27
E-post 0

I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer – från storstäder till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokalsamhället.

….. 

Utveckling i områdena har medfört svårigheter att utreda brott. Polisen har även i andra avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland annat på grund av att omgivningen reagerar mot Polisen vid ingripanden eller genom att angripa Polisens fordon.

Så lyder några passager i Polisens senaste rapport ” En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället”. På torr sakprosa målar polisen upp en bild som dessvärre många kan känna igen sig i. Kriminella element har mer eller mindre drivit ut polisen ur 55 geografiskt avgränsade områden. Och den knastertorra tonen beskriver vidare något som är känt:

Flera av de områden där Polisen idag ser problem ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete och uppfyller därmed regeringens statistiska krav för att klassas som socioekonomiskt utsatta områden präglade av utanförskap. I Brås studieom organiserad brottslighet i storstäderna beskrivs områden där problematiken förekommer som präglade av etnisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. 

Allt detta går igen i samtliga 55 områden på ett eller annat sätt. Och det är inte stadsdelar som Östermalm eller Södermalm som åsyftas. Inte heller är det förorter som Djursholm i Täby eller Särö eller Gamlestaden i Göteborg. Och detta är sannolikt bara början på en allt otrevligare samhällsutveckling. Polisen motarbetas inte bara i dessa utanförskapsområden, de motarbetas även av stora delar av det politiska och mediala landskapet. Det finns ett otal av vänsteroienterade ledarskribenters exempel som systematiskt anklagade polisen för rasprofilering när polisen bara skulle effektuera avvisningsbeslut i enlighet med såväl svensk lag som regleringsbrev. Och politiker som vek sig för en bitvis gapig och totalt hänsynslös opinion som såg en latent rasist i varje polisman och i varannan buske. Det ser de fortfarande skall sägas. Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna och själv utlandsfödd, har beskrivit hur långt driven nu debatten är och jag kan försäkra några av dessa rätt gapiga förstå-sig-påare, som varit den som hårdast drivit opinion mot all form av polisiärt ingripande mot någon som inte är av kaukasiskt (dvs etniskt ”vit”) ursprung som rasistiskt, att det finns områden i såväl Stockholm som övriga Sverige där du inte rör dig ensam efter mörkret fallit om du är av just kaukasiskt ursprung.

Skärmavbild 2014-10-27 kl. 02.58.32

I vissa, mycket väl avgränsade kvarter, rör du dig inte alls oavsett tid på dygnet. Där åker du på stryk och blir rånad. På grund av ditt svenska ursprung – inget annat. Och där hjälper vare sig polismannens eller annan som representerar ordningsmakt eller räddningstjänstens förstärkta rättsskydd eller ens en presslegitimation. Snarare kan du åka på väsentligt mycket mer stryk bara därför.

Rapporten är en dyster läsning. Och risken finns, om inte den nye justitieministern Morgan Johansson med sin handgemängne förtrogne Anders Ygeman som ansvarar för polisen tar denna rapport på allvar. För det krävs nu resurser, och en helt annan politisk uppbackning än tidigare, för att komma tillrätta med situationen och se till att det är statens våldsmonopol som råder. Inte något annat. Oavsett vad gap-vänstern kommer med för tillmälen eftersom dessa 55 områden råkar ha en hög densitet av nyanlända eller med utrikesfödda föräldrar. Det är bara att inse det.

Det finns inget rasistiskt i att upprätthålla svensk lag, regeringsbeslut och det svenska våldsmonopolet. Det finns inget rasistiskt i att låta polisen, med hjälp av andra insatser, ta tillbaka våldsmonopolet i dessa 55 områden. Det finns inget rasistiskt i att alla skall följa svensk lag. Det borde även ledarredaktioner på vänsterkanten kunna hålla med om. Och gör de inte det? Ja, då om inte förr så har vi sannolikt oöverstigliga problem och det är bara att hoppas på att vare sig Morgan Johansson eller Anders Ygeman lyssnar på de lockropen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se