Vänd tidvattnet

  • Söndag 5 okt 2014 2014-10-05
E-post 0

Muslimsk och judisk helg sammanfaller på lördagen. En mångfald av kulturer är en tillgång för arbetsmarknaden. En framtidslösning vore att växla in några av dagens svenska helgdagar till en personlig helgdagsbank, som möjliggör för var och en att fira högtider utifrån tro eller annan tradition, skriver Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt ständigt adjungerad ledamot i den egenskapen i Socialdemokraternas Verkställande Utskott, på DN Debatt.
Weiderud skulle möjligen ha en poäng att föra fram dessa åsikter om det vore så att Socialdemokraterna i första hand var ett religiöst parti men så är inte fallet. Snarare tvärtom utvecklas hela samhället i en riktning där religion och politik får tydligare gränser mellan varandra. Helt i den tradition som den kanske främste av alla muslimska tänkare, Ibn Rushd (eller Averroes som hans latinska namn blev), kom fram till på 1100-talet. För att kunna garantera alla människors lika värde och lika behandling bör religion och politik hållas skilda åt.
Weiderud rör sig i en annan riktning, dessvärre en riktning där särbehandling och sönderkvotering hör till vardagen och som mer och mer kommit att prägla socialdemokraterna och där Tro och Solidaritet varit pådrivande. För varje ny grupp som särbehandlas kommer två nya grupper vilja ha samma särbehandling, kvotering eller förmåner. Överlag har medlemmar ur Tro och Solidaritet de senaste två åren agerat på ett sådant sätt att det fört med sig omfattande negativ publicitet för Socialdemokraterna. Senast ut var Adrian Kaba, Malmö, som på Facebook spred antisemitiska konspirationsteorier som han endast kommer ta avstånd för om det kan bevisas att det är konspirationsteorier han sprider. Tidigare har han spridit uppfattningen att massmördaren Anders Behring Breivik banats väg av en “judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”.
Stämningen är så infekterad i Malmö att Kaba har anmält att han inte kommer delta i möten med den judiska församlingen då de senare reagerat kraftfullt på hans uttalanden. Kaba är ersättare i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse och dessutom ledamot i Malmös Kommunfullmäktige som ordinarie.
Det finns goda skäl att nu börja vända tidvattnet och istället mer och mer skilja av religionen från politiken och statens angelägenheter. Att som Weiderud, vilja genom politisk intervention, föra in ytterligare religiösa faktorer är fel väg att gå. Definivt är det fel väg att gå så länge han inte har full kontroll på sin egen förbundsstyrelses värdegrund. Snarare bör socialdemokratin gå samma väg som andra partier och skilja ut övertygelsebaserade särintressen, som religiös övertygelse är, för att modernisera och öppna partiet samtidigt som vi återvänder till våra rötter som, vilket Weiderud vet om, är en sekulär rörelse. Ett renodlat sekulärt parti är garanten för att kunna attrahera den moderna, upplysta, medborgaren.
Det finns inga skäl att föra in ytterligare övertygelser eller övertygelsebaserade reformer som inte är politiskt motiverade in i socialdemokratin, lika lite som i andra politiska partier. Snarare tvärtom bör politiken, och därmed staten, separeras ännu mer från tron som för alla och envar är en enskild angelägenhet som inte staten skall lägga sig i.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se