Varför så tysta?

  • Fredag 31 Okt 2014 2014-10-31
E-post 0

Konkurrensverket kan ha hittat en lösning på problemet att små och medelstora kommuner ibland tvingas att ta emot många fler asylsökande än större kommuner. Migrationsverket har tidigare gjort bedömningen att det inte går att styra var nya asylboenden ska placeras utan att man bryter mot lagen om offentlig upphandling rapporterar SR/Ekot men får nu, vad som kan tolkas som en mild tillrättavisning, att Migrationsverket kan ställa även andra krav i sina upphandlingar. Att lägenheter och boende är beläget där det finns ett fungerande samhälle. SR tar upp exemplet Porjus som med sina 350 invånare fått ta emot 100 nyanlända. Porjus är inte unikt, Ljusnarsbergs kommun rapporterar att de inom kort kan stå med 1 000 nyanlända på 3 500 invånare.

Att LOU, Lagen om offentlig upphandling, skulle begränsas till att enbart gälla pris är en myt. Du kan, vilket jag skrivit om tidigare, lägga in andra parametrar för att stärka kvaliteten. När offentlig förvaltning upphandlar fordon så ingår bland annat tillgång till service och verkstäder. De som påstår att LOU inte tillåter andra hänsyn för att garantera kvaliteten, snarare tvärtom för de som läst förarbetena noga. Vilket inte Migrationsverket gjort tidigare. Ett annat exempel är maten i skolorna och på våra äldreboenden som produceras i storkök. Du kan inte ställa kraven på att maten till våra äldreboenden inte lagas i Karlstad för transport till Stockholm en gång i veckan. Men du kan ställa kravet att lunchen skall levereras klockan 10:00 varje dag och middagen klockan 15:00. Vad som händer då är att då blir långa transporter olönsamma för leverantören och du stimulerar lokala alternativ. Enkelt. Men svårt för de som inte kan sin juridik.

Pressen på Migrationsverket har nu ökat och de kommer nu sannolikt söka boenden närmare storstäderna. Detta är positivt ur ett mottagarperspektiv. Vi kan då bättre förse de nyanlända med vård och skola. Det som dock kommer följa är ökade priser, Det krävs ingen rymdforskning att komma fram till att ett härbärge är dyrare i Västerås än i Porjus och att dyrast av allt är det i den region som har de bästa förutsättningarna, Stockholm. Detta kommer innebära att Migrationsverkets prognosticerade kostnadsökning inte kommer förslå utan att Magdalena Andersson måste omprioritera sin budget. Och det som blir riktigt intressant blir att se hur Stockholms skolor sjukvård, om nu Stockholm tar emot fler nyanlända, klarar av detta. Den skattehöjning om 35 öre som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Stadshus nu aviserat kan bli för lite för att täcka upp behoven som uppstår på den kommunala nivån.

Vi har inte sett slutet på detta, detta kan dock vara inledningen till slutet på början till en helt annan debatt. En saklig debatt om hur vår migrationsprocess egentligen ser ut och hur den påverkar olika samhällssektorer. Och då, om inte förr, så måste Stefan Löfven rökas ut ur Rosenbad. Socialdemokratin, mitt parti och ett av de två statsbärande, har tillåtits sitta tysta lite för länge och är de enda röster som saknas i debatten.

 

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se