Bomben

  • Tisdag 4 Nov 2014 2014-11-04
E-post 0

Så kom den. Bomben. Migrationsverkets senaste prognos som pekar på 95 000 nyanlända per år. I slutet på året beräknas 13 700 ha fastnat i systemet med boende på Anläggningsboenden och i slutet på nästa år drygt 20 000. Vi får nu förklaringen till varför prognosen försenats två veckor. Regeringen har behövt den tiden för att förbereda någotsånär vettiga svar.

Migrationsverkets personal arbetar för närvarande i skift för att klara av anstormningen samtidigt som de aviserar stärkt rekrytering. Men eftersom det tar tid att bygga upp kapaciteten kommer väntetiderna för asylsökande att öka, från dagens 4-5 månader till omkring 10 månader. Det leder också till längre vistelsetider i boendena. Med därtill ökade kostnader som följd. Inte bara ekonomiskt utan även i form av mänskligt lidande.

Regeringen Löfven, där socialdemokraterna under våren backade från sin något mer restriktiva hållning för att till slut landa i Miljöpartiets liberaliserade position har fått årets hetaste potatis i sitt knä. För kommuner och landsting handlar det bland annat om att planera för sjukvård, socialtjänst, barnomsorg och inte minst skola. I genomsnitt är omkring 18 procent av de asylsökande som är inskrivna i mottagningen barn i skolåldern (6-17 år) och då Migrationsverket sedan flera år upphandlat dessa tjänster på den fria marknaden utan styrning så fördelas platserna asymmetriskt över landet. I Ljusnarsbergs kommun kommer inom kort snart en av fyra kommuninvånare vara en nyanländ flykting. Utan språk och utan sysselsättning. Vid distriktsläkarmottagningen arbetar idag två läkare varav den ene är en stafettläkare med påföljande vakanser periodvis

Nu krävs handfast politik och ledarskap. Regeringen Löfven har så här långt mest gjort sig känd för att begrava brännheta frågor i utredningar eller förlängda förhandlingar. Bromma Flygplats och Förbifart Stockholm är exempel på detta.

Väljer Regeringen Löfven att försöka begrava även denna fråga så begraver den sig själv. Och blir det så, då kan vi i framtiden se tillbaka på valrörelsen 2014 som det år Sverigedemokraternas förslag på politiska lösningar tedde sig som liberala och försiktiga bortsett från de islamofobiska inslagen. Detta kommer väcka andra krafter till liv om inte Stefan Löfven visar sig ledarskapet för Sverige värdigt.

 

Edit kl 12:45

Morgan Johansson, justitieminister, vill öka de ekonomiska incitamenten för kommuner som tar emot fler flyktingar och “bestraffa” de som inte gör det. Han missar grovt i analysen. Täby kommun är så rik så den gärna köper sig fri och behöver ingen stimulans, snarare så förstärker Morgan Johansson då mekanismerna för att behäfta bilden av glesbygd som dumpningsplats. Inte heller Södermalm behöver oroa sig nämnvärt för regeringens politiska lösning.

Om detta är allt regeringen kan prestera då exploderar det. Inom kort.

Slut Edit

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.