Den stora oredan

  • Fredag 28 Nov 2014 2014-11-28
E-post 0

Moderaternas valanalys andas en hyfsad uppriktighet när den presenteras i dagens DN. De nämner två områden där de förlorade valet, jobben och migrationen, men utelämnar försvarsfrågorna vilket är lite världsfrånvänt. Av de moderata väljare som lämnade partiet för Sverigedemokraterna var och är försvarsfrågan viktig.

När nu moderaterna presenterat sin valanalys och Miljöpartiet börjar närma sig sin återstår det en valanalys av någorlunda intresse. Socialdemokraternas. Det finns goda skäl att börja ställa sig själv frågan varför den skall dra ut så evinnerligt på tiden, det är inte en doktorsavhandling vi väntar på utan partiledningens och partiets analys på vad det var som gick snett i valrörelsen. Trots en massiv, och mycket lyckad mobilisering av valledaren Jan Larsson, så nådde vi inte det för socialdemokratin låga målet 35 procent. Men ändå kan det vara så att valanalysen inte längre behövs, det krävs ingen större politisk insikt att börja förstå att den är överspelad nu. Samarbetet med miljöpartiet hänger som en kvarnsten runt halsen på socialdemokratiska kommunföreträdare ute i landet med vurporna kring Bromma Flygplats om det skulle bli val idag. Och vi närmar oss dessvärre en situation där extraval inte kan uteslutas med det parlamentariska läge som nu tornar upp sig för Stefan Löfven. För var står vi?

  • Vattenfalls VD låter meddela i Näringsutskottet att alla förberedelser och alla förstudier på en förnyelse av reaktorerna i Ringhals läggs nu på is.
  • Förbifart Stockholm står nu stilla till en merkostnad av fyra miljoner kronor per dag trots att det redan är klarlagt att bygget blir av med de förutsättningar som parterna enades om tidigare.

Men det finns mer. Mycket mer. Och de mer långtgående effekterna av det som sker i form av kursändring har vi inte sett ännu.

Det visar sig att Socialdemokraternas fokusområde inom näringslivspolitiken, satsningarna på s.k. ”Life Science” nu fått miljöpartistiska kvistar i hjulet. Regeringen förfogar själva, utan att behöva konsultera Riksdagen, över hur olika myndigheter förhåller sig till olika preparat när de skall godkännas i EU. Från att tidigare ha bejakat livs- och läkemedelsutveckling på samma sätt som Alliansen så lägger Sverige ner sina röster utan att avge någon röstförklaring. Detta innebär att vi ställer oss utanför den fåra av vetenskapligt grundade beredningar och utveckling som sker på europanivå. Och förklaringen till svängningen? Miljöpartiets motstånd till allt som kan riskera vara genmanipulerade varor. Inom detta ryms förutom livsmedel även läkemedel vilket blev tydligt i Socialutskottet i veckan. Agneta Karlsson, statssekreterare hos Tobias Wikström på Socialdepartementet, kunde inte svara på frågan om regeringen avsåg att fortsatt främst ta vetenskapligt baserade beslut i godkännandet eller underkännande av läkemedelsprodukter. Mötet lär ha slutat i kaos. En anomali då just livsmedels- och läkemedelssäkerhet av tradition aldrig rört upp känslorna på något sätt så länge vi, i sann svensk vetenskapsbejakande tradition,  förhållit oss till vetenskapen och forskningen som grundfundament för vårt agerande.

Sverige har en lång tradition av expertis inom läkemedelsframställning och klinisk farmakologi varför mötet slutade i kaos enligt de tjänstemän som satt med i beredningen. Dogmer, inte vetenskap, har gjort sitt insteg i utvecklingen av folkhälsan och konsekvenserna kommer inte nu, de kommer vi se om några år när den sista forskningen till slut lämnar Sverige. Om ett forskningsinstitut eller företag får se sina vetenskapliga underlag komma ständigt i skymundan till förmån för dogmatiskt tänkande så kommer den kompetensen finna andra arenor där den är uppskattad och efterfrågad. Ni kan ju fundera ett varv på hur detta kommer påverka den socialdemokratiska viljan att utveckla just ”Life Science” – näringarna. Och de utfästelser som både Mikael Damberg men även Helene Hellmark Knutsson gjort historiskt. Sveket som detta område kommer känna inför socialdemokratin kan inte beskrivas eftersom de nu måste ställa sig bakom en politik som går i precis motsatt riktning.

Inalles så anser jag att valanalyserna är ett överspelat kapitel i och med dagen. Moderaternas var den sista av relevans vi kommer se då resterande ligger för långt fram i tiden för att kunna på något sätt vara användbara. Moderaternas andades en hel del krisinsikt men sannolikt inte tillräckligt. Och den socialdemokratiska, som är planerad att släppas hösten 2015, kan visa sig aldrig skrivas. Vi kan hamna i ett läge där den valanalysen överskuggas av att vi har en fortsatt parlamentarisk situation som gör att vi har annat att göra. Typ analysera ytterligare en valrörelse. Inget jag vill eller strävar efter men jag kan inte utesluta det.

Och fram till dess? Fortsatt kaos och vi kommer se hur socialdemokratin tvingas till reträtt på det enskilt viktigaste område vi identifierat för vår näringspolitik de kommande åren. Vi ser nu hur Miljöpartiets dogmer ersätter tidigare vetenskapligt belagda ställningstagande i en framtidsnäring där Sverige har haft ett unikt försprång genom åren.

Den stora oredan håller på att ta över nu. Låt oss inse det, då kanske vi kan hantera det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se