Svart Tisdag

  • Söndag 2 Nov 2014 2014-11-02
E-post 0

Anna Dahlberg, Expressen, slår idag in öppna dörrar genom att uppmana bland annat regeringen att sluta blunda för de utmaningar som migrationen innebär för landets alla kommuner, Stockholmsområdets kommuner i stort undantagna. Hon skriver

På tisdag lämnar Migrationsverket sin nya prognos över antalet asylsökande till Sverige. För innevarande år verkar man ha träffat rätt efter uppjusteringen i somras, på en nivå kring 83 000-85 000 asylsökande. För nästa år däremot kommer verket att skriva upp prognosen ytterligare. Den tidigare uppskattningen på 64 000-94 000 asylsökande är inte längre aktuell. Nu väntar en uppskrivning i båda ändar. Det kommer att ställa mycket stora krav på ett mottagande som redan i dag i avgörande delar har havererat.

Föga förvånande ser hon lösningen med invandrare som ett nytt trasproletariat som den enda lösningen på de utmaningar som volymerna kommer innebära. Jag är inte säker på att vi klarar av ett nytt trasproletariat. Ett trasproletariat innebär ökade klyftor och Dahlbergs jämförelse med ett krigshärjat land kan låta bestickande men över tid så bleknar minnet av det krigshärjade landet du flydde från och dagens klyftor, mellan de som har och inte har, blir det som fyller ditt sinne. Richard Wilkinson åskådliggjorde detta i Jämlikhetsanden och det finns tillräckligt många socialantropologiska studier som pekar på att samhällen med stora klyftor tenderar över tid att bli instabila.

Det andra som hon inte berör, som är akut, är hur dessa arma själar ska fördelas i närtid i Sverige. De kommuner som tagit emot flest i relativa tal, och skött sig, belönas med ännu fler. Trots att skola och primärvård då kommer kollapsa. De som tagit emot minst kommer fortsätta göra det så länge Migrationsverket placerar sina Anläggningsboenden i de kommuner där lokalhyrorna är lägst. Någon förändring i närtid är inget vi kan hoppas på så länge inte Konkurrensverkets råd, att lägga in även andra parametrar, fått genomslag vilket lär dröja minst ett halvår. När detta fått genomslag så kommer vi se en ökad prisbild för Anläggningsboenden. Det kostar mindre att hyra ett övergivet hotell i Ställdalen än en, om de finns överhuvudtaget, ledig större lokal i Stockholms innerstad. Innerstadsborna kan se framför sig att leva vidare i ett reservat för en tid framöver. Och äta sina surdegsmackor.

Men en sak har hon rätt i, tystnaden från Rosenbad är oroväckande och vi ser alla fram emot tisdagens siffror från Migrationsverket. En tisdag som Sveriges kommuner i stort ser fram emot med viss bävan. Hur de mentalt måste börja ställa in sig på att försöka klara av ytterligare tilldelning. Antingen genom tvångsmässig kommunplacering för de som erhållit Permanent Uppehållstillstånd, PUT, eller de asylsökande som kommer till Anläggningsboenden som öppnat över natt utan föregående varning och kommer stanna för okänd tid framöver. Med allt vad det innebär.

Vi är många som väntar på tisdagen. En tisdag som många funderar över som ”Den svarta tisdagen”. Dagen då planeringsförutsättningarna ändrades igen för många kommuner och landsting. För vilken gång i ordningen? Jag har tappat räkningen. Och det är tyst från Rosenbad. För vilken gång i ordningen? Även där har jag tappat räkningen.

En sak är dock säker numera. Tystnaden är blocköverskridande, denna tystnad är det som förenar den gamla och nya regeringen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se