Vem är nihilist?

  • Onsdag 12 Nov 2014 2014-11-12
E-post 0

Sanna Rayman, SvD, sammaställer Migrationsdebattens gropar i en artikel som andas lustmord av Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg. Lindberg är, tillsammans med Aftonbladets ledarredaktion, den opinionsbildande röst som kanske bidragit minst av alla till en konstruktiv väg ut ur Sahlinismens anklagande ton med att implicit sätta invektivet nihilism på sina motståndare. Att anklaga någon för nihilism betyder att den som anklagar en annan vill få sina egna åsikter att framstå som mer substantiella eller sanningsenliga, medan motståndarpartens åsikter framhävs som nihilistiska, därmed jämförbara med “inget”. Med tanke på hur mycket de Bommersviksskolade Sahlinisterna egentligen tillfört debatten finns det visst fog för att vems förslag till den partiella systemkollaps vi ser utvecklas i realtid som egentligen kan kallas nihilistiska. Bommersviksakademien, denna underbara institution där rediga och sansade unga kvinnor och män åker in i ena änden och kommer ut som babblande fånar som alla låter som ekon av Anders Lindberg och Fredrik Virtanen. Vi skall ha klart för oss att ett flertal av denna akademis produkter idag bemannar Rosenbad i olika roller. Informationen som sipprar ut från Rosenbad talar om att glesbygden får finna sig i att fortsätta öppna sina hjärtan och plånböcker, nu med tvång som medel.

Det finns nu ett lika stort tryck som frustration ute i landet. Jag ägnade några minuter idag till att ringa runt i landet till några politiker och tjänstemän på olika nivåer. Allt från nämndsordföranden, förvaltingsnchefer, rektorer till kommunalråd. Jag ställde en enkel fråga

 Hur tar ni i kommunen höjd i er budget, som skall klubbas innan jul, för den senaste prognosen av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn?

Kommunerna och regeringen befinner sig i samma process och budget, som skattesatser, skall vara beslutad innan årsskiftet i regel. De har att för nästa budgetår att dimensionera primärvården tillsammans med landstingskommunernas vårdförbund lokalt, skola och omsorg samt tillgången på bostäder mer långsiktigt. De baserar sina beräkningar i grunden på nativitetstal, prognosticerad in- och utflyttning och mycket mer men nu var deras svar skrämmande:

Vi har ingen aning. Vi vet inte när de kommer, vilka som ska ha vilka behov tillgodosedda och vi har ingen aning om hur många. Som primärkommun står vi inte med några som helst marginaler utan vi har just det lärarantal och just de antal klassrum som vår kommun har planerat för med den befolkning vi har. Vi anställer inte lärare för att de ska gå och vänta och vi hyr heller inte lokaler för att de ska stå tomma. En normal kommun har inte de marginalerna.

Så ser det ut i hela landet. I Vindeln finns inga lediga lägenheter kvar. I Filipstad kan inte kommunen garantera alla nyanlända flyktingbarn en skolplats. I Ljusnarsberg, som med sin distriktsläkarmottagning avsedd för 3 500 kommuninvånare, bor inom kort 1 000 nyanlända flyktingar. Ljusnarsbergsbornas behov av primärvård kommer inte kunna tillgodoses, lika lite som de 1 000 nyanländas. En nyanländ flykting, som flytt från en krigshärd, har sällan en hälsostatus som kan klassas som ”kärnfrisk”. Tvärtom så bär de i bästa fall bara på trauman från flykten men i de flesta fall så har deras hälsotillstånd nått en så låg nivå att de uppfyller kriteriet för ”Vård som ej kan anstå” och därmed gå före i köerna. Idag saknar Sverige dessutom 1 500 specialistläkare och 1 000 allmänläkare bara i primärvården. Då är inte de regionala sjukhusen inräknade, än mindre de större universitetssjukhusen. Och då har vi inte ens berört hur tandvården påverkas, under stora delar av 2013 kollapsade folktandvården i, bland annat, Hultsfred. Nyanlända flyktingar med kanske bara fem tänder kvar i munnen gick före i kön för de som kanske bara hade bitit av en kindtand eller tappat en plomb. Vård som ej kan anstå, så fungerar det och så ser det ut. Utöver det är det ett brott mot skollagen att inte erbjuda en nyinflyttad skolpliktig en skolplats inom 30 dagar och kommunerna kan faktiskt bli skadeståndsskyldiga för denna underlåtenhet. En underlåtenhet de inte kommer kunna undvika då de saknar såväl planeringsförutsättningar som resurser.

Detta bygger upp ett tryck nu ute i kommunerna. Ett tryck som Anders Lindbergs enda recept på är ”vi har hört den retoriken förut” och ”det där kommer från Sverigedemokraterna”.

Nej. Det kommer inte från Sverigedemokraterna. Och det är inte retorik, det är verklighet. Det kommer från kommunerna. Där verkligheten råder. Frågan är vem som är nihilist och vem som inte är det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se