Vi pratar om vädret istället

  • Fredag 14 Nov 2014 2014-11-14
E-post 0

Karin Pettersson, chef för Aftonbladets debattredaktion, gör nu entré i frågan våra hjärtans och det svenska samhällets beredskap och förmåga att ta emot en stad av Västerås storlek per år de kommande åren. Hon följer hennes och hennes arbetsgivares Aftonbladets respektive Schibstedts linje slaviskt och låter meddela att de liberala ledarsidorna DN och Expressen implicit är fascistiska och främlingsfientliga som talar om volymer. Hon gör paralleller med 1990-talets flyktingsituation och de politiska konsekvenserna och pekar indirekt att flyktingströmmarna på Balkan födde bland annat Ny Demokrati. Hon missar dock grovt i det sista, Ny Demokrati kom och gick, det blev en dagslända som släcktes efter att strömmarna avtog. Idag är situationen en helt annan till stora delar och Petterssons position vittnar om noll och ingen kontakt med landet utanför Stockholm. Dagens politiska landskap har byggts upp under lång tid och vi har idag en situation som inte på något sätt liknar den 1990. Antalet utanförskapsområden växer och i vissa områden har polisen kapitulerat för andra krafter. Att vi i dessa områden har något som kan klassas som parallella ekonomier och legala system. Detta missar Karin Pettersson tämligen grovt i sin analys som vittnar om en i det närmaste total förnekelse.

Som passus skall nämnas att om hon anser DN och Expressen ha drag av främlingsfientlighet så är sannolikt Mats Edman, chefredaktör på Dagens Samhälle, att betrakta som någonting mer fullblodsaktigt i samma anda eftersom han haft den dåliga smaken att dra ut dagens prognoser i tangentens riktning. Dagens volymprognoser kompletterat med anhöriga. En fullständigt relevant analys som torde vara “basics” för varje politisk analytiker.

Att inte ta diskussionen om hur vi möter dagens situation och inte nämna volymer är som att försöka ge en bild av vädret utan att använda sig av begreppen sol, temperatur, värme, kyla, nederbörd, lufttryck, luftfuktighet eller vind. Där befinner sig Karin Pettersson. För det finns faktiskt inget rasistiskt i att konstatera att vi inför 2015 står i begrepp att ta emot motsvarande en stad av Västerås storlek och att redan dagens vård, skola omsorg, arbetsmarknad och bostadsmarknad med rådande population har stora brister. Det finns inget rasistiskt i att konstatera att

  • nyanlända barn i Filipstad inte kan erbjudas skola.
  • primärvården i Ljusnarsberg bara har en och en halv läkartjänst på 3 500 invånare och 1 000 nyanlända flyktingar.
  • Vindeln inte längre har några lägenheter kvar efter att för bara några år sedan övervägt att riva hela fastigheter.
  • Folktandvården i Hultsfred inte hade några tandläkartider att erbjuda 2013 för tappade plomber eller spruckna tänder alternativt vanlig tandvärk då privata entreprenörer utan förvarning öppnat anläggningsboenden och de boende där hade sämre tandhälsa.
  • vid Attendos förläggning i Blinkarp, Svalövs kommun, nu bor sex nyanlända ensamma män på en yta av 12 kvadratmeter och 18 personer delar på en toalett och saknar medicinsk kompetens i kommunen för smittskydd.
  • Arbetsförmedlingen nu varnat för att de misslyckats med introduktionen av nyanlända på grund av att resurser och tillströmning är kraftigt ur balans.
  • Migrationsverkets kvalitet i asylprocessen sjunker med det ökade trycket vilket leder till att de med flyktingstatus avvisas till fel länder samtidigt som andra slinker igenom nätet eftersom sådant som åldersbestämning utelämnas av ”integritetsskäl”.
  • etableringstiden för en nyanländ på den svenska arbetsmarknaden är för lång, endast 50 procent har ett arbete efter åtta år.

Listan på utmaningar kan göras i praktiken hur lång som helst, den finns där och förutsätter faktiskt att vi även tar hänsyn till volymerna. Om Pettersson inte klarar av det finns det goda skäl att fundera på om hon har ett enda godkänt betyg i matematik efter årskurs ett.

Det finns, anser jag, inget rasistiskt i att påpeka allt detta men Pettersson är fast i en Sahlinistisk, icke ansvarstagande, tankemodell utan att kunna leverera konkreta förslag och hennes position är naturlig. Om vi inte kan tillåtas beskriva ett problem, ur alla dess perspektiv, kommer vi inte kunna lösa det. Hon var socialdemokraternas kommunikationschef under Mona Sahlins partiledarskap varför förnekelse av livet utanför Stockholm är naturlig. Aftonbladets bidrag i debatten är lika fattigt på kvalitet och konstruktiva förslag som det alltid har varit. Det var nog tur att Mona Sahlin inte vann valet 2010 eftersom i det läget skulle Pettersson sannolikt fått en tung roll i en Sahlinsk regering. Med den visade oviljan och oförmågan till problemformulering och analys hade den regeringen sannolikt i förlängningen blivit nekad ansvarsfrihet om den möjligheten fanns.

Aftonbladet väljer, som vanligt, att prata om vädret i svepande termer istället för hur det egentligen ser ut.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.